ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: 1919-1933


Ωραία λουλούδια και άσπρα ως ταίριαζαν πολύ

 

Μπήκε στο καφενείο          όπου επήγαιναν μαζύ. -

Ο φίλος του εδώ          προ τριώ μηνών του είπε,

«Δεν έχουμε πεντάρα.          Δυο πάμπτωχα παιδιά

είμεθα - ξεπεσμένοι          στα κέντρα τα φθηνά.

Σ' το λέγω φανερά,          με σένα δεν μπορώ

να περπατώ. Ένας άλλος,          μάθε το, με ζητεί.»

Ο άλλος του είχε τάξει          δυο φορεσιές, και κάτι

μεταξωτά μαντήλια.-          Για να τον ξαναπάρει

εχάλασε τον κόσμο,          και βρήκε είκοσι λίρες.

Ήλθε ξανά μαζύ του          για τες είκοσι λίρες·

μα και, κοντά σ' αυτές,          για την παληά φιλία,

για την παληάν αγάπη,          για το βαθύ αίσθημά των. -

Ο «άλλος» ήταν ψεύτης,          παληόπαιδο σωστό·

μια φορεσιά μονάχα          του είχε κάμει, και

με το στανιό και τούτην,          με χίλια παρακάλια.

 

Μα τώρα πια δεν θέλει          μήτε τες φορεσιές,

και μήτε διόλου τα          μεταξωτά μαντήλια,

και μήτε είκοσι λίρες,          και μήτε είκοσι γρόσια.

 

Την Κυριακή τον θάψαν,          στες δέκα το πρωϊ.

Την Κυριακή τον θάψαν:          πάει εβδομάς σχεδόν.

 

Στην πτωχική του κάσα          του έβαλε λουλούδια,

ωραία λουλούδια κι άσπρα          ως ταίριαζαν πολύ

στην εμορφιά του και          στα είκοσι δυο του χρόνια.

 

Όταν το βράδυ επήγεν -          έτυχε μια δουλειά,

μια ανάγκη του ψωμιού του -          στο καφενείον όπου

επήγαιναν μαζύ:          μαχαίρι στην καρδιά του

το μαύρο καφενείο          όπου επήγαιναν μαζύ.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών