ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: 1919-1933


Παλαιόθεν Ελληνίς

 

Καυχιέται η Αντιόχεια          για τα λαμπρά της κτίρια,

και τους ωραίους της δρόμους·          για την περί αυτήν

θαυμάσιαν εξοχήν,          και για το μέγα πλήθος

των εν αυτή κατοίκων.          Καυχιέται που είν' η έδρα

ενδόξων βασιλέων·          και για τους καλλιτέχνας

και τους σοφούς που έχει,          και για τους βαθυπλούτους

και γνωστικούς εμπόρους.          Μα πιο πολύ ασυγκρίτως

απ' όλα, η Αντιόχεια          καυχιέται που είναι πόλις

παλαιόθεν ελληνίς·          του Άργους συγγενής:

απ' την Ιώνη που          ιδρύθη υπό Αργείων

αποίκων προς τιμήν          της κόρης του Ινάχου.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών