ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: 1919-1933


Πριν τους αλλάξει ο Χρόνος

 

Λυπήθηκαν μεγάλως          στον αποχωρισμό των.

Δεν τόθελαν αυτοί·          ήταν η περιστάσεις.

Βιοτικές ανάγκες          εκάμνανε τον ένα

να φύγει μακρυά-          Νέα Υόρκη ή Καναδά.

Η αγάπη των βεβαίως          δεν ήταν ίδια ως πριν·

είχεν ελαττωθεί          η έλξις βαθμηδόν,

είχεν ελαττωθεί          η έλξις της πολύ.

Όμως να χωρισθούν,          δεν τόθελαν αυτοί.

Ήταν η περιστάσεις.-          Ή μήπως καλλιτέχνις

εφάνηκεν η Τύχη          χωρίζοντάς τους τώρα

πριν σβύσει το αίσθημά των,          πριν τους αλλάξει ο Χρόνος·

ο ένας για τον άλλον          θα είναι ως να μένει πάντα

των είκοσι τεσσάρων          ετών τ' ωραίο παιδί.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών