ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: 1919-1933


Στο πληκτικό χωριό

 

Στο πληκτικό χωριό που εργάζεται -

υπάλληλος σ' ένα κατάστημα

εμπορικό· νεότατος - και που αναμένει

ακόμη δυο τρεις μήνες να περάσουν,

ακόμη δυο τρεις μήνες για να λιγοστέψουν οι δουλειές,

κ' έτσι να μεταβεί στην πόλιν να ριχθεί

στην κίνησι και στην διασκέδασιν ευθύς·

στο πληκτικό χωριό όπου αναμένει -

έπεσε στο κρεββάτι απόψι ερωτοπαθής,

όλ' η νεότης του στον σαρκικό πόθο αναμένη,

εις έντασιν ωραίαν όλ' η ωραία νεότης του.

Και μες στον ύπνον η ηδονή προσήλθε· μέσα

στον ύπνο βλέπει κ' έχει την μορφή, την σάρκα που ήθελε...

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών