ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: 1919-1933


Κατά τες συνταγές αρχαίων Ελληνοσύρων μάγων

 

«Ποιό απόσταγμα να βρίσκεται από βότανα

γητεύματος», είπ' ένας αισθητής,

«ποιό απόσταγμα κατά τες συνταγές

αρχαίων Ελληνοσύρων μάγων καμωμένο

που για μια μέρα (αν περισσότερο

δεν φθάν' η δύναμίς του), ή και για λίγην ώρα

τα είκοσι τρία μου χρόνια να με φέρει

ξανά· τον φίλον μου στα είκοσι δυο του χρόνια

να με φέρει ξανά -- την εμορφιά του, την αγάπη του.

 

«Ποιό απόσταγμα να βρίσκεται κατά τες συνταγές

αρχαίων Ελληνοσύρων μάγων καμωμένο

που, σύμφωνα με την αναδρομήν,

και την μικρή μας κάμαρη να επαναφέρει.»

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών