ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: 1919-1933


Τεχνουργός Κρατήρων

 

Εις τον κρατήρα αυτόν

από αγνόν ασήμι –

που για του Ηρακλείδη

έγινε την οικία,

ένθα καλαισθησία

πολλή επικρατεί -

ιδού άνθη κομψά,

και ρύακες, και θυμοί,

κ' έθεσα εν τω μέσω

έναν ωραίον νέον,

γυμνόν, ερωτικόν·

μες στο νερό την κνήμη

την μια του έχει ακόμη.-

Ικέτευσα, ω μνήμη,

να σ' εύρω βοηθόν

αρίστην, για να κάμω

του νέου που αγαπούσα

το πρόσωπον ως ήταν.

Μεγάλη η δυσκολία

απέβη επειδή

ως δέκα πέντε χρόνια

πέρασαν απ' την μέρα

που έπεσε, στρατιώτης,

στης Μαγνησίας την ήτταν.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών