ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: 1919-1933


Θέατρον της Σιδώνος (400 μ.Χ.)

 

Πολίτου εντίμου υιός-          προ πάντων, ευειδής

έφηβος του θεάτρου,          ποικίλως αρεστός,

ενίοτε συνθέτω          εν γλώσση ελληνική

λίαν ευτόλμους στίχους,          που τους κυκλοφορώ

πολύ κρυφά, εννοείται-          θεοί! να μην τους δουν

οι τα φαιά φορούντες,          περί ηθικής λαλούντες-

στίχους της ηδονής          της εκλεκτής, που πηαίνει

προς άγονην αγάπη          κι αποδοκιμασμένη.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών