ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: 1919-1933


Του Πλοίου

 

Τον μοιάζει βέβαια η μικρή αυτή,

με το μολύβι απεικόνισίς του.

 

Γρήγορα καμωμένη, στο κατάστρωμα του πλοίου·

ένα μαγευτικό απόγευμα.

Το Ιόνιον Πέλαγος ολόγυρά μας.

 

Τον μοιάζει. Όμως τον θυμούμαι σαν πιο έμορφο.

Μέχρι παθήσεως ήταν αισθητικός,

κι αυτό εφώτιζε την έκφρασί του.

Πιο έμορφος με φανερώνεται

τώρα που η ψυχή μου τον ανακαλεί, απ' τον Καιρό.

 

Απ' τον Καιρό. Είν' όλ' αυτά τα πράγματα πολύ παληά -

το σκίτσο, και το πλοίο, και το απόγευμα.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών