ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: Αποκηρυγμένα (1886-1898)


Οι Ταραντίνοι Διασκεδάζουν

 

Θέατρα πλήρη, πανταχόθεν μουσική·

εδώ κραιπάλη και ασέλγεια, κ' εκεί

αθλητικοί αγώνες και σοφιστικοί.

Του Διονύσου τ' άγαλμα κοσμεί αμάραντος

στέφανος. Μία κώχη γης δεν μένει άρραντος

σπονδών. Διασκεδάζουν οι αστοί του Τάραντος.

 

Αλλ' απ' αυτά απέρχοντ' οι Συγκλητικοί

και σκυθρωποί πολλά οργίλα ομιλούν.

Κ' εκάστη τόγα φεύγουσα βαρβαρική

φαίνεται νέφος καταιγίδα απειλούν.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών