ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: Ανέκδοτα (1877;-1923)

Δυνάμωσις

 

Όποιος το πνεύμα του ποθεί να δυναμώση

να βγη απ' το σέβας κι' από την υποταγή.

Από τους νόμους μερικούς θα τους φυλάξει,

αλλά το περισσότερο θα παραβαίνει

και νόμους κ' έθιμα κι' απ' την παραδεγμένη

και την ανεπαρκούσα ευθύτητα θα βγη.

Από ταις ηδοναίς πολλά θα διδαχθή.

Την καταστρεπτική δεν θα φοβάται πράξι·

το σπίτι το μισό πρέπει να γκρεμισθή.

Έτσι θ' αναπτυχθή ενάρετα στην γνώσι.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών