ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: Ανέκδοτα (1877;-1923)

Η Επέμβασις των Θεών

 

            Heartily know

              .........

       The gods arrive.

               EMERSON

 

REMONIN. -...Il disparaitra au moment necessaire;

     les dieux interviendront.

Mme DE RUMIERES. -Comme dans les tragedies

       antiques?

                                                 (Acte II, sc. i)

Mme DE RUMIERES. -Qu'y a-t-il?

REMONIN. -Les Dieux sont arrives.

                                                 (Acte V, sc. x)

       ALEXANDRE DUMAS,FILS, L'Etrangere

 

Θα γίνη τώρα τούτο, κ' έπειτα εκείνο·

και πιο αργά, σε μια ή δυο χρονιές (ως κρίνω),

τέτοιες θα είν' η πράξεις, τέτοιοι θάν' οι τρόποι.

Δεν θα φροντίσουμε για μακρυνό κατόπι.

Για το καλλίτερον ημείς θα προσπαθούμε.

Και όσο προσπαθούμε, τόσο θα χαλνούμε,

θα μπλέκουμε τα πράγματα, ως να βρεθούμε

στην άκρα σύγχυσι. Και τότε θα σταθούμε.

Θα ήν' η ώρα οι θεοί να εργασθούνε.

Έρχονται πάντοτ' οι θεοί. Θα καταιβούνε

από τες μηχανές των, και τους μεν θα σώσουν,

τους δε βίαια, ξαφνικά θα τους σηκώσουν

από την μέση· και σαν φέρουνε μια τάξι

θ' αποσυρθούν.- Κ' έπειτ' αυτός τούτο θα πράξη,

τούτο εκείνος· και με τον καιρόν οι άλλοι

τα ιδικά των. Και θ' αρχίσουμε και πάλι.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών