ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: Ανέκδοτα (1877;-1923)

Λοεγκρίν

 

     Λυπάται ο καλός ο βασιλεύς την Έλσα

     και προς τον Αυλικό τον Κήρυκα γυρίζει.

 

     Καλεί ο Κήρυξ, και η σάλπιγγες ηχούνε.

 

     Α βασιλέα, σε παρακαλώ ακόμη,

     ακόμη μια φορά ο Κήρυξ να καλέση.

 

     Ο Κήρυξ πάλι προσκαλεί.

 

                                               Σε ικετεύω,

     πέφτω στα πόδια σου. Λυπήσου με, λυπήσου.

     Είναι μακρυά, πολύ μακρυά και δεν ακούει.

     Για τελευταία μια φορά ο Κήρυξ τώρα

     ας προσκαλέση. Ίσως θα φανή.

 

                                                               Ο Κήρυξ

     εκ νέου προσκαλεί.

 

                                    Και να, σαν κάτι

     άσπρο εις τον ορίζοντα εφανερώθη.

     Εφάνηκεν, εφάνηκεν - είναι ο κύκνος.

 

     Α δυστυχία μας, α δυστυχία, όταν

     λυπάτ' ο βασιλεύς και προς τον Κήρυκά του

     στρέφει μηχανικώς, χωρίς πολλήν ελπίδα.

     Κι' ο Κήρυξ προσκαλεί κ' η σάλπιγγες ηχούνε.

     Και πάλι προσκαλεί κ' η σάλπιγγες ηχούνε·

     και πάλι προσκαλεί κ' η σάλπιγγες ηχούνε·

     αλλά ο Λοεγκρίν δεν έρχεται ποτέ του.

 

Και όμως απαράβατη θα εφυλάττετο η πίστις.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών