ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: Ανέκδοτα (1877;-1923)

Λήθη

 

       Κλειστά εντός ανθοκομείου

υπό τα υελώματα τ' άνθη ξεχνούν

       πώς είν' η λάμψις του ηλίου

και πώς φυσούν αι αύρ' αι δροσεραί όταν περνούν.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών