ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: Ανέκδοτα (1877;-1923)

Νομίσματα

 

Νομίσματα με ινδικές επιγραφές.

Είναι κραταιοτάτων μοναρχών,

του Εβουκρατιντάζα, του Στρατάγα,

του Μεναντράζα, του Εραμαϊάζα.

Έτσι μας αποδίδει το σοφό βιβλίον,

την ινδική γραφή της μιας μεριάς των νομισμάτων.

Μα το βιβλίο μας δείχνει και την άλλην

που είναι κιόλας κ' η καλή μεριά

με την μορφή του βασιλέως. Κ' εδώ πώς σταματά ευθύς,

πώς συγκινείται ο Γραικός ελληνικά διαβάζοντας,

Ερμαίος, Ευκρατίδης, Στράτων, Μένανδρος.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών