ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: Ανέκδοτα (1877;-1923)

«Nous n'osons plus chanter les roses»

 

Εγώ φοβούμενος τα τετριμμένα

πολλούς μου λόγους αποσιωπώ.

Εν τη καρδία μου είναι γραμμένα

πολλά ποιήματα· και τα θαμμένα

εκείνα άσματά μου αγ[απ]ώ.

 

Ω πρώτη, [αγ]νή, μόνη [ελευθε]ρία

της ήβης προς την ηδο[νήν...]!

Ω μέθη των αισθήσεων γλ[υκειά]!

Τας θείας σας μορφάς κοινο[τοπία]

φοβούμαι μη υβρίση ποτα[πή.]

 

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών