ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: Ανέκδοτα (1877;-1923)

Όποιος Απέτυχε

 

Όποιος απέτυχε, όποιος ξεπέσει

τι δύσκολο να μάθη της πενίας

την νέα γλώσσα και τους νέους τρόπους.

 

Εις τ' άθλια ξένα σπίτια πώς θα πάη! -

με τι καρδιά θα περπατεί στον δρόμο

κι όταν στην πόρτα εμπρός βρεθεί που θάβρει

την δύναμι ν' αγγίξει το κουδούνι.

Για του ψωμιού την ποταπήν ανάγκη

και για την στέγη, πώς θα ευχαριστήση!

Πώς θ' αντικρύση ταις ματιαίς ταις κρύαις

που θα τον δείχνουνε που είναι βάρος!

Τα χείλη τα υπερήφανα πώς τώρα

θ' αρχίσουν να ομιλούνε ταπεινά·

και το υψηλό κεφάλι πώς θα σκύψη!

Τα λόγια πώς θ' ακούση που ξεσκίζουν

τ' αυτιά με κάθε λέξι - κ' εν τοσούτω

πρέπει να κάμνης σαν να μην τα νοιώθης

σαν νάσαι απλούς και δεν καταλαμβάνεις.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών