ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Ποιήματα: Ανέκδοτα (1877;-1923)

Το Πιόνι

 

Πολλάκις βλέποντας να παίζουν σκάκι

ακολουθεί το μάτι μου ένα Πιόνι

οπού σιγά, σιγά τον δρόμο βρίσκει

και στην υστερινή γραμμή προφθαίνει.

Με τέτοια προθυμία πάει στην άκρη

οπού θαρρείς πως βέβαια εδώ θ' αρχίσουν

η απολαύσεις του κ' η αμοιβές του.

Πολλαίς στον δρόμο κακουχίαις βρίσκει.

Λόγχαις λοξά το ρίχνουν πεζοδρόμοι·

τα κάστρα το χτυπούν με ταις πλατειαίς των

γραμμαίς· μέσα στα δυο τετράγωνά των

γρήγοροι καβαλλάρηδες γυρεύουν

με δόλο να το κάμουν να σκαλώση·

κ' εδώ κ' εκεί με γωνιακή φοβέρα

μπαίνει στον δρόμο του κανένα πιόνι

απ' το στρατόπεδο του εχθρού σταλμένο.

 

Αλλά γλυτώνει απ' τους κινδύνους όλους

και στην υστερινή γραμμή προφθαίνει.

 

Τι θριαμβευτικά που εδώ προφθαίνει,

στην φοβερή γραμμή την τελευταία·

τι πρόθυμα στον θάνατό του αγγίζει!

 

Γιατί εδώ το Πιόνι θα πεθάνη

κ' ήσαν οι κόποι του προς τούτο μόνο.

Για την βασίλισσα, που θα μας σώση,

για να την αναστήση από τον τάφο

ήλθε να πέση στου σκακιού τον άδη.

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

 
      αριθμός επισκεπτών