Για το Σύνταγμα του Ρήγα

Δημήτριος Καραμπερόπουλος ανακοίνωση 20-10-2018

«Οι φιλελεύθεροι θεσμοί του Αγώνος της Ελληνικής Επαναστάσεως»

«Το πρώτο Σύνταγμα του Ελληνικού και Βαλκανικού χώρο (1797) του Ρήγα Βελεστινλή» παρουσιάζει το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 στην ανακοίνωσή του ο Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, Ιστορικός της Ιατρικής και επιμελητής έκδοσης των ολοκληρωμένων Απάντων του Ρήγα, στο Ζ΄ Συνέδριο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, «Οι φιλελεύθεροι θεσμοί του Αγώνος της Ελληνικής Επαναστάσεως».

Επισημαίνεται πως τέσσερα χρόνια μετά το Γαλλικό Σύνταγμα, ο Ρήγας το μεταφράζει στα ελληνικά και το εντάσσει στο στρατηγικό σχέδιο της επανάστασής του. Προνόησε για μια δημοκρατική πολιτεία στο Βαλκανικό χώρο που θα ελευθερώνονταν μετά την έναρξη του ένοπλου αγώνα της επανάστασής του.

Ο Ρήγας πρόσθεσε αρκετά στοιχεία, τα οποία δείχνουν την πρωτοποριακή φυσιογνωμία του, για το πολιτικό, κοινωνικό και απελευθερωτικό του έργο.  Ενδιαφέρον έχει να επισημανθεί πως τα Φυσικά Δίκαια του Ανθρώπου, που το Γαλλικό Σύνταγμα τα μνημονεύει - ισότητα, ελευθερία, ασφάλεια, περιουσία - ο Ρήγας τα θεωρούσε ως «θεόθεν» δοσμένα, στοιχείο που δείχνει την ορθόδοξη καταβολή του.

   

  

   Περισσότερα για τον Ρήγα


  

  

      αριθμός επισκεπτών