Ο Κωστής Ν. Καζαμιάκης

Αρχιτέκτονας – Ιστορικός Τέχνης

μας ξεναγεί στον Αρχαιολογικό Χώρο

της Ελευσίνας

  • Ιστορία της Ελευσίνας και αφήγηση του μύθου

  • Πομπική οδός

  • Ελευσίνα Ναός Δήμητρας και Κόρης (Ελευσίνια Μυστήρια)

  • Μουσείο Ελευσίνας

Μία από τις μεγαλύτερες γιορτές στην Αρχαία Ελλάδα με κέντρο την Ελευσίνα και ειδικότερα το Ιερό Τελεστήριο (Ναός της Δήμητρας και της Κόρης)

Ολόκληρη η ξενάγηση σε 4 βίντεο με την επιμέλεια του Ναπολέοντα Ροντογιάννη

 

Λίστα αναπαραγωγής: Μπορείτε να δείτε εδώ όλα τα βίντεο με τη σειρά ή παρακάτω όποιο επιθυμείτε

   

1-Αρχαιολογικός Χώρος Ελευσίνας Ιστορία και Μύθος

   

2-Αρχαία Ελευσίνα "πομπική οδός"

   

3-Ελευσίνα Ναός Δήμητρας και Κόρης (Ελευσίνια Μυστήρια)

   

4-Μουσείο Ελευσίνας

   


  

  

  

  

 

 

      αριθμός επισκεπτών