Ελληνική Δημοκρατία

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρυτανεία

Γενική Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

  

40η ΕΠΕΤΕΙΟΣ

 ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

                                     


 

   

Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 11 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πολυτεχνείου.

Δηλώσεις συμμετοχής για κατάθεση στεφάνων στη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έως την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013. (Τηλ. 2651007105, 2651007443, Fax. 26510 07024, E-mail cfatouru@cc.uoi.gr

      

Ιωάννινα, 12 Νοεμβρίου 2013

Από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

  


  

 

 

 

  
      αριθμός επισκεπτών