Νο1 Φωτογραφίες γεγονότων που έγιναν στη Γάζα & Γερμανία (χωρίς σχόλια)
buildi~1

BUILDING WALLS & FENCES TO KEEP PEOPLE IN PRISON-1.jpg

buildi~2

BUILDING WALLS & FENCES TO KEEP PEOPLE IN PRISON-2.jpg

buildi~3

BUILDING WALLS & FENCES TO KEEP PEOPLE IN PRISON-3.jpg

buildi~4

BUILDING WALLS & FENCES TO KEEP PEOPLE IN PRISON-4.jpg

bu8f43~1

BUILDING WALLS & FENCES TO KEEP PEOPLE IN PRISON-5.jpg

bu8f4f~1

BUILDING WALLS & FENCES TO KEEP PEOPLE IN PRISON-6.jpg

bu9f4b~1

BUILDING WALLS & FENCES TO KEEP PEOPLE IN PRISON-7.jpg

bu9f47~1

BUILDING WALLS & FENCES TO KEEP PEOPLE IN PRISON-8.jpg

bu9f43~1

BUILDING WALLS & FENCES TO KEEP PEOPLE IN PRISON-9.jpg

 

| 1/23/2009