Νο2 Φωτογραφίες γεγονότων που έγιναν στη Γάζα & Γερμανία (χωρίς σχόλια)
checkp~1

CHECK POINTS NOT TO ALLOW PEOPLE BASIC FREEDOM OF MOVEMENT-10.jpg

checkp~2

CHECK POINTS NOT TO ALLOW PEOPLE BASIC FREEDOM OF MOVEMENT-11.jpg

checkp~3

CHECK POINTS NOT TO ALLOW PEOPLE BASIC FREEDOM OF MOVEMENT-12.jpg

checkp~4

CHECK POINTS NOT TO ALLOW PEOPLE BASIC FREEDOM OF MOVEMENT-13.jpg

ch3a37~1

CHECK POINTS NOT TO ALLOW PEOPLE BASIC FREEDOM OF MOVEMENT-14.jpg

ch3e37~1

CHECK POINTS NOT TO ALLOW PEOPLE BASIC FREEDOM OF MOVEMENT-15.jpg

ch3247~1

CHECK POINTS NOT TO ALLOW PEOPLE BASIC FREEDOM OF MOVEMENT-16.jpg

ch3647~1

CHECK POINTS NOT TO ALLOW PEOPLE BASIC FREEDOM OF MOVEMENT-17.jpg

 

| 1/23/2009