Νο4 Φωτογραφίες γεγονότων που έγιναν στη Γάζα & Γερμανία (χωρίς σχόλια)
destro~1

DESTROYING HOMES & LIVELIHOODS -26.jpg

destro~2

DESTROYING HOMES & LIVELIHOODS-27.jpg

destro~3

DESTROYING HOMES & LIVELIHOODS-28.jpg

 

| 1/23/2009