ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΤΣΙΟΥ Νο4


31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΤΣΙΟΥ Νο31
ΓΙΑΝΝΕΝΑ 1913 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΣΑΤ  ΠΑΣΑ ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ