Εκδήλωση προς τιμή του Ναπολέοντα Ροντογιάννη 16 Μαρτίου 2014 στο Polis Art Café Photo Album No2
1-16 | 17-32 | 33-48 | 49-59
(1)~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη (1) Γιάννης Ψειμάδας.jpg

(2)~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη (2) Γιώργος Δουατζής.jpg

(3)~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη (3) Γιώργος Δουατζής.jpg

(4)~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη (4) Κοραλία Τσαγκαράτου.jpg

(5)~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη (5) Μιχάλης Γκανάς.jpg

(6)~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη (6) Μιχάλης Γκανάς.jpg

(7)_~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη (7) Γιάννης Ψειμάδας, Νίκος Γκεσούλης.jpg

(8)_~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη (8) Γιάννης Ψειμάδας, Νίκος Γκεσούλης.jpg

(9)~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη (9) Γιάννης Δάλλας.jpg

(10)~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη (10) Γιώργος Οικονόμου.jpg

(11)~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη (11) Θόδωρος Παπαγιάννης.jpg

(12)-~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη (12) Ελευθερία Τζιάλλα-Μάντζιου.jpg

(13)~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη (13) Γιάννης Μότσιος.jpg

(14)~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη (14) Γιάννης Μότσιος.jpg

(15)~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη (15) Απόστολος Μπενάτσης.jpg

(16)~1

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Ροντογιάννη (16) Αντέλα Μέρμηγκα.jpg

 

| 2/4/2014