Πολιτισμός

εκθέσεις

 Ίδρυμα «Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή»

1821-2021

‘’ Με αυτούς Οδηγούς, προχωράμε…’’

Η πρώτη ανακοίνωση     

              
Λάμπρος Φωτιάδης  1752-1805                                 Ζώης Καπλάνης 1736-1806

      Μιράντα Βλαχοπούλου  λάδι σε μουσαμά 2020              Κυριάκος Ρόκος γλυπτό 1978

     

 

Έκθεση Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Χαρακτικής προσωπογραφιών

Ηπειρωτών Ευεργετών και Λογίων

[…]  Οι Σχολές  ιδρύθηκαν  και  λειτούργησαν  με  χρήματα  των  Ευεργετών , κυρίως εμπόρων  της   εποχής .  Ιδρυτές   τους  ο Ηγούμενος  Επιφάνιος  , ο Μάνος  Γκιούμας,  ο Σίμων  και  ο  Λάμπρος  Μαρούτσης  , ο  Ζώης Καπλάνης , οι  μεγαλώνυμοι   Ζωσιμάδες   και  τόσοι άλλοι σημαντικοί Ευεργέτες και  πνευματικοί  άνθρωποι.  Στις  Σχολές αυτές  δίδαξαν  σεβάσμια ονόματα αοιδίμων  ανδρών . Λογιώτατοι  άνδρες    και  συγγραφείς διάσημοι  ήταν και οι  μαθητές   των Σχολών  .  Οραματιστές  της  ελευθερίας  ,  οι    επιφανέστεροι   πνευματικοί πολίτες   της  εποχής  με  πανευρωπαική    αναγνώριση , ξεχωριστοί  διανοητές  , οι διδάσκαλοι του ΄Εθνους   όπως : ο Σπ. Τριανταφύλλου  ,  Λέων Γλυκύς , ο  Μιχαήλ -  Μελέτιος  Μήτρου  , ο  Παρθ.  Κατζιούλης  , ο   Μπαλάνος   Βασίλειος ,  ο Βησ. Μακρής , ο  Γ. Σουγουρδής  , ο Μεθοδιος   Ανθρακίτης , ο Νικ.  Ζερζούλης ,   ο Αν. Παπαβασιλείου ,  ο Αθανάσιος   Ψαλλίδας , ο  Ιωάννης Βηλαράς ,  ο  Μπαλάνος  Βασιλόπουλος  , ο Σπ.  Μανάρης  , ο Ευγ. Βούλγαρης ,  ο Λάμπρος   Φωτιάδης ,   ο  Νεόφυτος  Δούκας , ο  Ιωάννης   Βηλαράς  , ο  Αν. Σακελλαρίου ,  ο.Γ. Κρανάς  η  Αίσωπος , ο  Π. Αραβαντινός , ο Γ. Καλούδης  κ.α . Εμπνευσμένοι  ΄Ελληνες ,  πνευματικές φυσιογνωμίες    , στοχαστές , που   όχι  μόνο  δίδαξαν   αλλά   και  το  τεράστιο  συγγραφικό  τους   έργο    διδάσκονταν   σε  όλα τα   μήκη  και   τα   πλάτη    των   γνωστών   στην   τότε   Ευρώπη  επιστημονικών   κέντρων .Οι φράσεις   «..όσοι  έχρημάτισαν   Έλληνες   συγγραφείς   ύπήρξαν  ή   Ίωαννίται   ή  μαθητές   τής  τών   Ίωαννίνων   Σχολής »   όπως  και  η  αντίστοιχη του Ν. Δούκα «….έκ  τών σχολείων των  Ίωαννίνων  έξερρύησαν  ΄ρύακες   ίκανοί  νά  ποτίσωσι  τήν  διψώσαν  Έλλάδα ….»   αποτυπώνουν   μία ιστορική πραγματικότητα..    Τα συγγράματά   τους , κείμενα  της  Ελληνικής   γραμματείας  ,    εκδόθηκαν   κυρίως  στη  Βενετία από εκδοτικά καταστήματα ,  από    οίκους  ,  επιχειρήσεις   παιδείας ,   Γιαννιωτών  όπως  των  Νικ.  Γλυκύ ,  Δημ. Θεοδοσίου , Νικ.  Σάρου κ.α .[…] 

        

Διάρκεια έκθεσης: 15.07.2020 – 30.06.2021

Ίδρυμα «Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή».

Σούτσου 26  Τηλέφωνο:2651036517Emailidrymagani@gmail.com

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00πμ έως 14.00μμ  

Κάθε Τετάρτη απόγευμα: 6.00 μμ έως 9.00 μμ      

 

Κυριάκος Ρόκος  γλυπτό  2016 
Νικόλαος  Ζερζούλης 1710 – 1772


  
 
Κώστας Καζάκος  γλυπτό 2017 
Νικόλαος  Ζωσιμάς 1758 – 1842


 
    
Ελένη Γκοντού σκόνες, κόλλα σε χαρτόνι 2020
Ιωάννης  Γεννάδιος  1844 – 1932


  

 Θόδωρος Παπαγιάννης  γλυπτό – τερακότα 
2020 Γεώργιος  Χατζηκώνστας 1753 – 1845


  

  

Οδηγίες υγιεινής για την ασφαλή λειτουργία του Ιδρύματος     

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής προστασίας δημόσιας υγείας, η διοίκηση του Ιδρύματος σας ενημερώνει:

  • Κατά την είσοδο στο Ίδρυμα στους επισκέπτες γίνεται θερμομέτρηση.

  • Οι χώροι του Ιδρύματος αερίζονται με φυσικό αερισμό μέσω ανοιγμάτων.

  • Συνιστάται οι επισκέπτες να χρησιμοποιούν αντισηπτικό και μη ιατρικές μάσκες , που υπάρχουν σε όλους τους χώρους του Ιδρύματος. Η χρήση της μάσκας εντός των χώρων του Ιδρύματος είναι υποχρεωτική. Η μάσκα χορηγείται δωρεάν από το Ίδρυμα όπως και γάντια μιας χρήσεως.

  • Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για την τήρηση ασφαλών αποστάσεων.

   

      αριθμός επισκεπτών