Πολιτισμός

εκθέσεις

 Κυριάκος   ΡΟΚΟΣ

ΟΤΑΝ  Η  ΓΛΥΠΤΙΚΗ  ΣΥΝΑΝΤΑ  ΤΗΝ   ΙΣΤΟΡΙΑ

 

(  Μ' ΑΦΟΡΜΗ   ΤΑ   100  ΧΡΟΝΙΑ   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ )

 

  -----------------------------------------

 


 

 

Τα  κοσμήματα  ‘ΝΕΣΣΗΣ’  και  ο  Ηπειρώτης  γλύπτης  Κυριάκος   ΡΟΚΟΣ

 

τιμώντας  τα  100  χρόνια   απ’ την  Απελευθέρωση  της  ΗΠΕΙΡΟΥ,

 

σας  προσκαλούν  στην  παρουσίαση  των  2  μικρογλυπτών, που  φιλοτεχνήθηκαν

 

από  τον   γλύπτη, ειδικά  γι’ αυτόν  τον  σκοπό, σαν  ακόμη  μια  ανάμνηση  για  τις   

 

ερχόμενες  γενιές .

Και  τα  δυο  φέρουν   τον   τίτλο  «ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ»

 

 

από  την  ΔΕΥΤΕΡΑ    24    ΔΕΚΕΜΒΡΗ     2012

 

 

Κοσμήματα  ‘ΝΕΣΣΗΣ’

Αβέρωφ  6Α

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

 

Τηλ φαξ: 26510 27585

  

Τα δύο έργα του Καλλιτέχνη

 

  
αριθμός επισκεπτών
    --