ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΗ

Του Γιώργου Μ. Βραζιτούλη

Το λογότυπο της εφημερίδας «Λαϊκός Αγώνας»