ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΗ

Του Γιώργου Μ. Βραζιτούλη

Στο κτίριο αυτό στεγάζονταν μαζί με άλλους δημοσιογραφικούς οργανισμούς
και τα γραφεία του «Λαϊκού Αγώνα»
(σήμερα ξενοδοχείο Boscolo - New York Pallace, οδός Erzsébet körút 9-11)