ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΗ

Του Γιώργου Μ. Βραζιτούλη

Ο Δημήτρης Χατζής διδάσκοντας σε υποψήφιες δασκάλες και δασκάλους
των ελληνικών σχολείων της Ουγγαρίας