Σύγχρονα θέματα
"ανάπτυξη" 

ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.
για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος
και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών

METSOVION INTERDISCIPLINARY RESEARCH CENTER
M.I.R.C. of the N.T.U.A.
for the protection and development of mountainous environment
and local European cultures

      

8ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕ.Κ.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Μ.Π. με θέμα:

 «Η  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

 

Το Ίδρυμα Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών προκηρύσσει:

 

·      Βραβείο για την καλύτερη ερευνητική εργασία στο πεδίο: “Η Συμβολή των Επιστημών και της Τεχνολογίας στην Αντιμετώπιση των Προβλημάτων των Ορεινών Περιοχών και στην Ολοκληρωμένη τους Ανάπτυξη”, Αφιερωμένο στη μνήμη του αγαπημένου μας συναδέλφου Καθηγητή Στράτου Γαλανή (χρηματική ενίσχυση 1500 €).

 

·      Βραβείο για την καλύτερη προπτυχιακή διπλωματική εργασία στο πεδίο: «Προστασία και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών και Ανάδειξη των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών». (χρηματική ενίσχυση 1000 €).

 

·      Βραβείο για την καλύτερη μεταπτυχιακή διπλωματική  εργασία στο πεδίο: «Προστασία και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών και Ανάδειξη των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών». (χρηματική ενίσχυση 1500 €).

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής μέχρι 29/1/2016

Το Σεπτέμβριο του 2016 στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π., (ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.) στο Μέτσοβο θα πραγματοποιηθεί το 8ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. με θέμα: «Η  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ». Η θεματολογία του Συνεδρίου είναι απολύτως συναφής με το αντικείμενο των παραπάνω βραβείων του Ιδρύματος Ανάπτυξης.

Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και οι ερευνητές οι οποίοι θα συμμετάσχουν με εργασία τους στο 8ο Συνέδριο, μπορούν να υποβάλουν ταυτόχρονα και υποψηφιότητα για τα βραβεία του Ιδρύματος Ανάπτυξης. Οι εργασίες οι οποίες μετά από κρίση θα προκριθούν, θα βραβευθούν και με το αντίστοιχο, ανά κατηγορία, ποσό χρηματικής ενίσχυσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. και. του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στις ιστοσελίδες:

www.ntua.gr/MIRC/  και   www.ntua.gr/MIRC/foundation.htm     

Επίσης, στην ιστοσελίδα του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» http://environ.survey.ntua.gr/en/ , μπορούν να βρουν κείμενα για τη θεωρία και την πράξη της Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης http://environ.survey.ntua.gr/en/text-for-complete-development.html

Πληροφορίες: Αγγελική Γεροντέλη,  Τηλ. 210  7723944, 7723448, Fax: 210 7723482

Email: mirc@central.ntua.gr , ageron@central.ntua.gr                   

 

 

  
    αριθμός επισκεπτών