Σύγχρονα θέματα
"ανάπτυξη" 

ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.
για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος
και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών

METSOVION INTERDISCIPLINARY RESEARCH CENTER
M.I.R.C. of the N.T.U.A.
for the protection and development of mountainous environment
and local European cultures

   

8ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.

 

 «Η  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

    

Από τις 22 έως τις 24 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Μέτσοβο, το 8ο συνέδριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.). Τα συνέδρια του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. αποτελούν, πια, θεσμό όσον αφορά στη διάχυση και ανταλλαγή γνώσης για τις ορεινές περιοχές. Ξεκινώντας από το πρώτο συνέδριο του 1995, επιστήμονες από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων έχουν συμβάλει σημαντικά στη συστηματική προσέγγιση των ζητημάτων των ορεινών περιοχών, των περιοχών που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της χώρας αλλά έχουν παραμείνει στο περιθώριο των αναπτυξιακών σχεδιασμών. Το 8ο συνέδριο επιχειρεί, για πρώτη φορά, να κάνει ένα παραπάνω βήμα και εστιάζει όχι μόνο στις ορεινές αλλά, συνολικά, στις γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές. Γεφυρώνει τα βουνά με τα νησιά και προσεγγίζει συνολικά τις περιοχές που συνιστούν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της Ελλάδας, όπως και στο Σύνταγμα αναφέρεται. Το συνέδριο έχει έντονα διεπιστημονικό χαρακτήρα, τόσο όσον αφορά στη θεματολογία του όσο και στις ειδικότητες των επιστημόνων που συμμετέχουν. Ανάμεσα στις συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας που έχουν προγραμματιστεί, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια συζήτηση με τη συμμετοχή Δημάρχων δύο ορεινών και δυο νησιωτικών απομονωμένων περιοχών, προκειμένου να υπάρξει άμεση επαφή με τα προβλήματα αλλά και τις δυνατότητες που οι περιοχές αυτές έχουν. Θα γίνουν, ακόμη, δύο ειδικές συνεδριάσεις. Η πρώτη αφορά στην εξειδικευμένη διερεύνηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και η δεύτερη σχετίζεται με την προστασία και ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής σε οικισμούς της Πελοποννήσου.

Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι ελεύθερη και ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Πληροφορίες: Τηλ. 26560-29040,  http://www.ntua.gr/MIRC/

περισσότερα εδώ

  

    

  
    αριθμός επισκεπτών