Σύγχρονα θέματα
"ανάπτυξη"


                                                                           
    
     

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.)

για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και

των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών

7ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

 

«Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στην Ελλάδα στα Χρόνια της Πολυδιάστατης Κρίσης.

Αιτίες, Ευθύνες, Προτάσεις, Μέτρα, Δράσεις και Προοπτικές»

 

  

Αποτελέσματα Διαγωνισμού Αφίσας

 

 

Αθήνα 22.2.2013

 

Η Ειδική Επιτροπή της Επιστημονικής Επιτροπής (Ε.Ε.) του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. αφού εξέτασε τις αφίσες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, εισηγήθηκε στην Ε.Ε. την βράβευση της αφίσας με κωδικό υποβολής 5160 η οποία πληροί στο μεγαλύτερο βαθμό τα κριτήρια που τέθηκαν.

Η Ε.Ε. αποδέχθηκε την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής της και απονέμει στον κ. Ηλία Μαρινέα, φοιτητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., το πρώτο βραβείο συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο 1.000€ το οποίο αθλοθέτησε και χορήγησε το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

 

Η Επιστημονική Επιτροπή επίσης αποδέχθηκε την σχετική εισήγηση της Ειδικής της Επιτροπής και απονέμει επαίνους (κατ’ αλφαβητική σειρά) στην/στους:

 

κ. Σοφία Αναγνωστοπούλου, φοιτήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. (κωδ. 2222)

κ. Ιωάννη Γιαννούτσο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Ε.Μ.Π., Μεταπτυχιακό Φοιτητή Ε.Μ.Π., φοιτητή Α.Σ.Κ.Τ. (κωδ. 1140)

κ. Μάριο Κυριάκου, φοιτητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών (κωδ. 6775)

κ. Κωνσταντίνο Παππά, φοιτητή Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (κωδ. 0786)

 

Ακόμη οι αφίσες των κ.κ.

 

Ελένης Βαγιανού, φοιτήτριας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών (κωδ.2424)

Ορέστη Βλάχου, φοιτητή της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. (κωδ. 2150)

Αικατερίνης Γιόκαρη, Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ε.Μ.Π. (κωδ.K2L2)

Ευαγγελίας Κουτσογούλα, μεταπτυχιακής φοιτήτριας Πολιτικών Μηχανικών  Ε.Μ.Π. (κωδ. 4315)

Ανδρέα Κυριάκου, φοιτητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (κωδ. 8891)

Ιωάννας Ράμμου, μεταπτυχιακής φοιτήτριας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  Ε.Μ.Π. (κωδ. 2212)

 

προκρίθηκαν να αναρτηθούν και αυτές στην ιστοσελίδα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο διαδίκτυο και να εκτεθούν στο ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο τις ημέρες του συνεδρίου 12-15 Σεπτεμβρίου 2013.

 

Για την Ε.Ε. του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

 

 

Ομ. Καθηγητής Δ. Ρόκος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

 

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 772-2593, 3448, 3944, FAX: 772-2594, 3945

EMAIL: mirc@central.ntua.gr , HTTP://www.ntua.gr/MIRC/

    

  
    αριθμός επισκεπτών