Σύγχρονα θέματα
"ανάπτυξη"


                                                                   
    
     

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.)

για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και

των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών

   

Καλοκαίρι στα βουνά;

 

Υποστήριξη έρευνας του ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π για τις ορεινές περιοχές

 

 


 

Τα χιονοδρομικά κέντρα (Χ.Κ)  για τις ορεινές περιοχές αποτελούν λιγότερο ή περισσότερο σημαντική δύναμη γύρω από την οποία έχει στηθεί η οικονομία των περιοχών αυτών, έστω και για τους λίγους μήνες του χειμώνα. Η οικονομική κρίση ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση των επισκεπτών των περιοχών αυτών, καθώς η χιονοδρομία αποτελούσε και αποτελεί μια ακριβή δραστηριότητα αναψυχής και αθλητισμού. Παράλληλα, η ενδεχόμενη μεταβολή στη διάρκεια της χιονοκάλυψης λόγω της κλιματικής αλλαγής, όπως έχει μελετηθεί στις αλπικές χώρες, έρχεται να ενισχύσει την ανάγκη της άρσης της εποχικότητας του ορεινού τουρισμού πλησίον των Χ.Κ και την διαμόρφωση νέων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών πλησίον αυτών (στα πρότυπα αλπικών και άλλων χωρών) προκειμένου τα Χ.Κ και οι ορεινές τοπικές κοινωνίες να μπορούν να αντεπεξέλθουν στα νέα δεδομένα.

Όμως, θέλει ο Έλληνας να πάει εκτός χειμερινής περιόδου στις ορεινές περιοχές και υπό ποιες προϋποθέσεις; Για αυτό το λόγω φτιάξαμε το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

   

 

Στηρίξτε την έρευνα μας, συμπληρώνοντας και προωθώντας το ερωτηματολόγιο μέχρι τις 25 Μαΐου 2013

 

https://docs.google.com/forms/d/1ZqHjkiXONF9i8qgP4RnTCcXF-dt7SXyKwtgwr6Uc-18/viewform?embedded=true&pli=1

 

Ευχαριστούμε,

 

Για το ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π

 

Ναταλί Δολόγλου

Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας, Πατησίων 42, 10682 Αθήνα

Τηλ. 210 7723945-4

 

Περισσότερα στοιχεία για το ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π και τις δράσεις του: www.ntua.gr/MIRC

  

  

 

 
  
    αριθμός επισκεπτών