Σύγχρονα θέματα
"ανάπτυξη"


                                                                                         
    
     

ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

(ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ  ΙΔΡΥΜΑ

(Π.Δ. Φ.Ε.Κ.559, τ.Β, 15.5.2001)

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

 

Το Ίδρυμα Ανάπτυξης του Μετσοβίου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών προκηρύσσει τα παρακάτω βραβεία:

Δείτε όλη την ανακοίνωση σε μορφή pdf

   

   

  
    αριθμός επισκεπτών