ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Σύγχρονα θέματα
"υγεία"


        

«ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ:

από Αλυσίδα Διαχείρισης σε Αλυσίδα Αξίας»


 

To Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η Επιτροπή Ερευνών, η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αγροχημεία –Εφαρμογές στη Ζωική και Φυτική Παραγωγή-Φαρμακευτικά Φυτά», σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) και την Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα “Food for Life διοργανώνουν επιστημονική διημερίδα, με τίτλο: «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ: από Αλυσίδα Διαχείρισης σε Αλυσίδα Αξίας» στις 8-9 Απριλίου 2016, στο Ξενοδοχείο Grand Serai στο πλαίσιο συμμετοχής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα Περιφερειακά και Εθνικά Προγράμματα «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (ΕΣΠΑ), καθώς και στα Εθνικά Τομεακά Προγράμματα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

 

Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών αποτελεί το μεγαλύτερο κλάδο μεταποίησης στην Ελλάδα και τον κορυφαίο εξαγωγέα, που προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία και συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το όραμα για τον Ελληνικό Τομέα Πρωτογενούς Παραγωγής και  Μεταποίησης είναι η επίτευξη μιας αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της εθνικής και συντονισμένης επιστημονικής έρευνας στον τομέα των τροφίμων, της διατροφής και των επιστημών της κατανάλωσης και διαχείρισης της τροφικής αλυσίδας, που θα προσφέρουν καινοτόμα και βελτιωμένα προϊόντα τροφίμων.

 

Στόχος της διημερίδας είναι η ανάδειξη των δυνατοτήτων των ερευνητικών ομάδων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  να συμμετέχουν σε συνεργασία με παραγωγικούς φορείς στις εφαρμογές νέων ερευνητικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων, στο σχεδιασμό και την παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στη διημερίδα θα συμμετέχουν προσκεκλημένοι, ειδικοί και καθηγητές των Πανεπιστημίων και εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων και επιχειρήσεων και θα οργανωθούν συζητήσεις με στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων και την αναζήτηση κοινών προτάσεων συνεργασίας.

 

Η έναρξη της διημερίδας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Απριλίου 2016 και ώρα 17.30. Οι εργασίες της διημερίδας θα συνεχίσουν το Σάββατο 9 Απριλίου 2016 με την πραγματοποίηση στρογγυλής τράπεζας  και συναντήσεων δικτύωσης (Brokerage event) μεταξύ ερευνητών και εκπροσώπων παραγωγικών φορέων και επιχειρήσεων.

 

Επιδιώκοντας οι εργασίες της διημερίδας να αποτελέσουν εφαλτήριο για τη διενέργεια ενός ανοικτού και εποικοδομητικού διαλόγου που θα επιτρέψει τη διερεύνηση συνεργασιών απευθύνουμε ανοικτή πρόσκληση σε όλους τους παραγωγικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και τους ερευνητές που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, των τροφίμων και ποτών  να τιμήσουν με την παρουσία τους και την ενεργή συμμετοχή τους την πρωτοβουλία αυτή.  

 

Οι επιχειρήσεις και οι παραγωγικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εργασίες της διημερίδας μπορούν να ενημερωθούν πληρέστερα στον ιστότοπο της ΔΑΣΤΑ http://dasta.uoi.gr  

 

Ιωάννινα, 5 Απριλίου 2016

 

 

Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης

Πρόεδρος του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  

Η πρόσκληση σε pdf

Ολόκληρο το πρόγραμμα σε pdf

   


 

  

 
    αριθμός επισκεπτών
--