Σύγχρονα θέματα
"παιδεία"


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(Συνεδρία αριθμ. 1010/19/14-5-2014)

 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Συνεδρία αριθμ. 1010/19/14-5-2014) εκφράζει ομόφωνα την έντονη αντίδρασή της για τη στάση του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναφορικά με τη διαδικασία ένταξης στην κινητικότητα των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα. Οι αντιτιθέμενες κυβερνητικές επιλογές και οι συγκεχυμένες προφορικές διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, ελάχιστες ημέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία απόλυσης των υπαλλήλων, δημιουργούν έντονη ανασφάλεια και αβεβαιότητα στους υπαλλήλους του Ιδρύματος, στερώντας από αυτούς και το νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα να ενταχθούν στη διαδικασία της κινητικότητας.

Οι δύο διαθεσιμότητες διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που προηγήθηκαν αποτελούν καίριο πλήγμα στην εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καλεί τα δύο Υπουργεία να αναλάβουν στο ακέραιο τις ευθύνες τους και να παράσχουν άμεσα τη δυνατότητα, ώστε οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι να κάνουν χρήση της κινητικότητας και να μην οδηγηθούν σε απόλυση.

Ως ένδειξη συμπαράστασης στον δίκαιο αγώνα των διοικητικών υπαλλήλων, αλλά και της αδυναμίας λειτουργίας του Ιδρύματος, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποφάσισε ομόφωνα τη συμβολική αναστολή του διοικητικού έργου για την Πέμπτη 15-5-2014 και του διοικητικού και εκπαιδευτικού έργου για την Παρασκευή 16-5-2014. 

Ιωάννινα, 14 Μαΐου 2014        

Από την Πρυτανεία        

--------------------------------------------------------------------

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα

Πληροφορίες: Γραμματεία Πρυτανείας

Τηλ.: 26510-07446, 07319, Fax: 26510 07200

e- mail: prytania@cc.uoi.gr

    


  
 
      αριθμός επισκεπτών