Σύγχρονα θέματα
"παιδεία"


ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Οι παρακάτω αρχές και φορείς της πόλης, αποδεχόμενοι το ομόφωνο ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  για τη συγκρότηση Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο του σχεδίου «Αθηνά», απαιτούν την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η οποία θα περιλαμβάνει το ιδρυθέν Τμήμα Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών, το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής.

Θεωρούν ότι οι προτάσεις και οι ρυθμίσεις, στις οποίες προβαίνει το Υπουργείο Παιδείας, δεν συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στον εξορθολογισμό Τμημάτων και Σχολών του Ιδρύματος. Αντίθετα πιστεύουν ότι η ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής θα δώσει μία νέα ώθηση στην προοπτική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στην ολοκλήρωση Τμημάτων και Σχολών.

Κατά συνέπεια, θεωρώντας ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων απαιτούμε την άμεση ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής  με τα Τμήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω.

 

Ιωάννινα 12 Μαρτίου 2013    

Περιφέρεια Ηπείρου

Δήμος Ιωαννιτών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος- Τμήμα Ηπείρου

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος – 6ο Περιφερειακό Τμήμα

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παράρτημα  Ηπείρου – Νήσων

Επιμελητήριο Ιωαννίνων

ΑΔΕΔΥ Ν.Τ. Ιωαννίνων

Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων

Ιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων

Οδοντιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων

Φαρμακευτικός Σύλλογος Ιωαννίνων

Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων

Εμπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων

 

 


  

 

 

 

 

 
      αριθμός επισκεπτών