Σύγχρονα θέματα
"παιδεία" 

Συνολικό έλεγχο των υποδομών ζητούν οι γονείς

του Πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

Αναδημοσίευση από agon.gr

Διάχυτη εξακολουθεί να είναι η ανησυχία των γονέων του Πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων μετά το ατύχημα με την πτώση μαθητή από ύψος έξι μέτρων, όταν υποχώρησε η περίφραξη με συρματόπλεγμα, παρά τις εργασίες –πρόχειρες όπως τις χαρακτηρίζουν- που έγιναν την επόμενη μέρα στο σημείο του ατυχήματος.

Την ανησυχία αυτή μετέφερε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου στον δήμαρχο Ιωαννίνων Δημήτρη Παπαγεωργίου και στον αντιδήμαρχο Παιδείας Γιάννη Αϊβατίδη, με τους οποίους συναντήθηκαν την Παρασκευή, με δεδομένο ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών, το Τμήμα Παιδείας της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Ισότητας και Πολιτισμού του Δήμου Ιωαννιτών έχει την αρμοδιότητα να μεριμνά «για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως επίσης και «για την καταγραφή των αναγκαίων εργασιών επισκευής των Σχολείων, μετά από αυτοψία των τεχνικών».

Στη συνάντηση, παρουσία και εκπροσώπων της Ένωσης Γονέων Ιωαννίνων, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων επανέλαβε τα αιτήματά του και κατέστησε εκ νέου σαφές στον δήμαρχο ότι αναμένει την άμεση διενέργεια ελέγχου των υλικοτεχνικών υποδομών του σχολείου, την ενημέρωσή του για το πόρισμα του ελέγχου, την άμεση δρομολόγηση των αναγκαίων εργασιών και τη λήψη τυχόν έκτακτων μέτρων μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Επισημάνθηκε δε ότι άποψη του Συλλόγου είναι πως οι πρόχειρες εργασίες που έγιναν την επόμενη μέρα στο σημείο του ατυχήματος δεν εξάλειψαν τον κίνδυνο και ότι υπάρχει διάχυτη ανησυχία στους γονείς μήπως υφίστανται και άλλα σημεία ακατάλληλα στον προαύλιο χώρο και εν γένει στις υποδομές του σχολείου. Ακόμη, δηλώθηκε στον δήμαρχο ότι αναμένουν, το συντομότερο, απάντηση σχετικά με το αν τηρείται ουσιαστικά η νομοθεσία που σχετίζεται με την ασφάλεια και καταλληλόλητα των υποδομών του σχολείου.

Σύμφωνα με τα όσα κάνει γνωστά σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Πρότυπου Γυμνασίου της Ζωσιμαίας, ο δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι θα γίνει έλεγχος των υλικοτεχνικών υποδομών από αρμόδιο τεχνικό κλιμάκιο εντός της εβδομάδας, με τον Σύλλογο να αναφέρει ότι βρίσκεται σε αναμονή της υλοποίησης των δεσμεύσεων του δημάρχου και παραμένει σε εγρήγορση.

Τέλος, στη συνάντηση με τον δήμαρχο υπήρξε συμφωνία με την Ένωση Γονέων Ν. Ιωαννίνων ότι είναι άμεση προτεραιότητα η ανοιχτή συζήτηση σε επίπεδο δημοτικού συμβουλίου σχετικά με το οξύτατο πρόβλημα των σχολικών υποδομών του Δήμου, ώστε να δεσμευτούν δημόσια οι δημοτικοί σύμβουλοι ότι θα δώσουν τη δέουσα προσοχή στην κατάσταση των σχολείων και θα κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλεια των παιδιών.

 


 

   

 
      αριθμός επισκεπτών