Σύγχρονα θέματα
"παιδεία"


                                                         
 

Πρόσκληση

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις εργασίες της Επιμορφωτικής και Ενημερωτικής Συνάντησης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων».

 

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα τη Δευτέρα, 16 και την Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013, στο ξενοδοχείο «Grand Serai».

 

Στους συμμετέχοντες, θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.

 

 

Η συντονίστρια του προγράμματος                                            Ο Πρύτανης

«Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση                           Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

και Κατάρτιση Ενηλίκων»

 

Φωτεινή Τσουμάρα                                                 Τριαντάφυλλος Αλμπάνης

Ολόκληρο το πρόγραμμα σε pdf

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

     ΓΙΑ  ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ   ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ   ΤΗΣ  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ  ΑΤΖΕΝΤΑΣ

                               16-17 Δεκεμβρίου 2013  στα Ιωάννινα                             

 

Τη Δευτέρα 16 και την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα σεμινάριο με θέμα: «Πόλεις μάθησης και κοινωνικός μετασχηματισμός: Συνέργειες και πρακτικές για την αναβάθμιση των χαμηλών προσόντων» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Ατζέντα, για την Κατάρτιση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων».

 Το σεμινάριο διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με τη σημασία  της Δια Βίου Μάθησης.

 

Το πρόγραμμα, σε συνεργασία με τον δημόσιο τομέα, την τοπική αυτοδιοίκηση τους κοινωνικούς εταίρους και  την τοπική κοινωνία,  έχει στόχο την υποστήριξη και την επανένταξη ατόμων με χαμηλά προσόντα στην εκπαίδευση και την απασχόληση.

 

Στο διήμερο αυτό σεμινάριο, εμπειρογνώμονες θα παρουσιάσουν, θα αναλύσουν και θα συζητήσουν με τους συμμετέχοντες τα παρακάτω θέματα ώστε να αξιοποιηθεί η γνώση και η εμπειρία όλων :

 

-          Η εκπαίδευση ενηλίκων ως μέσον αντιμετώπισης της κρίσης: η Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βελτίωση των προσόντων.

-          Η περιφερειακή διάσταση της Δια Βίου Μάθησης – στρατηγικές συμπράξεις.

-          Ανίχνευση αναγκών για την εκπαίδευση ενηλίκων σε τοπικό επίπεδο.

-          Συνέργεια  πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ανάπτυξη- το μεγάλο στοίχημα.

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «Grand Serai» σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Δευτέρα 09:00-16:30 και Τρίτη 09:30-14:30

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση.

 

 
      αριθμός επισκεπτών