Σύγχρονα θέματα
"παιδεία"


Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Κάθε Τετάρτη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ο κύκλος των εκπαιδευτικών δράσεων για το 2012 άρχισε στις 18/1/2012  και θα ολοκληρωθεί στις 6/6/2012. Η ανταπόκριση των σχολείων ήταν εξαιρετική. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώθηκαν και θα υλοποιούνται εως τον Ιούνιο είναι τα εξής;

  • «Πουλιά και ζώα», για το νηπιαγωγείο και Α΄, Β΄ δημοτικού

  • «Ναιάδες νύμφες τραγουδούν στου ποταμού την άκρη», για νήπια και τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού

  • «Οι καταπέλτες του Νεκρομαντείου», για Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ δημοτικού

  • «Αγωνίες θνητών-χρησμοί θεών», για Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ δημοτικού

  • «Θεότητες νερού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων», για Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ δημοτικού

  • «Με νεράκι και πηλό φτιάχνω αγγεία για φαγητό και ποτό», για Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ δημοτικού και Α΄,Β΄ γυμνασίου

  • «Είναι πιο εύκολο απ’΄ο,τι φαίνεται», για Α΄, Β΄, Γ΄ γυμνασίου

  • «Ροδοππη ετών 16», για Α΄, Β΄ γυμνασίου

 

Αύριο Τετάρτη 25 Απριλίου 2012 ώρα 10.00π.μ. και 12.00π.μ. θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα «Αγωνίες θνητών-χρησμοί θεών» και την επόμενη Τετάρτη 9.30π.μ. και 11.00π.μ  το εκπαιδευτικό «Πουλιά και ζώα στο Αρχαιολογικό Μουσείο».

  


  
 
      αριθμός επισκεπτών