Σύγχρονα θέματα
"παιδεία"


Γκρίκο: Περί τίνος πρόκειται;

 


Ισαβέλλα Οζταστσιάν Μπερναρντίνι ντ'Αρνεζάνο

Η Γκρίκο είναι μία μειονοτική γλώσσα που ομιλείται έως σήμερα στις δύο γλωσσικές νησίδες της Νότιας Ιταλίας, στην Μποβεζία της Καλαβρίας και στην Γκρετσία Σαλεντίνα στην Νότια Απουλία. Περιλαμβάνει δωρικές λέξεις οι οποίες μαρτυρούν την αρχαία προέλευση, μεσαιωνικές και νεοελληνικές καθώς και λέξεις από την τοπική ιταλική διάλεκτο της περιοχής, την dialetto romanzo.

Παρόλο που η Γκρίκο σήμερα διδάσκεται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  των εν λόγω περιοχών, αυτή η μειονοτική γλώσσα για διάφορους οικονομικούς και πολιτιστικούς λόγους κινδυνεύει να εξαφανιστεί και γι αυτόν τον λόγο  πρέπει να διαφυλαχθεί και να προστατευτεί ως πολύτιμη κληρονομιά του κοινού Μεσογειακού Πολιτισμού

 

Το πρόγραμμα Pos Matome Griko επινοήθηκε για να τονώσει το ενδιαφέρον και τη χρήση της Γκρίκο, καθιστώντας εύκολη και ενδιαφέρουσα την εκμάθησή της, διαμέσου ανάπτυξης μιας σύγχρονης διδακτικής μεθοδολογίας με πρωτοποριακό διδακτικό υλικό.

 

H ομάδα υλοποίησης του έργου αποτελείται από έγκυρους ευρωπαίους συνεργάτες με μεγάλη πείρα στον

τομέα του προγραμματισμού και πραγματοποίησης πρωτοβουλιών που αποβλέπουν στην αξιοποίηση και στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς των χωρών της Μεσογείου όπως η Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo (IT) το British Hellenic Educational And Development Association (Gr), η Alpha Publications (Gr) το  University of Cyprus (CY) και το Istituto Culture Mediterranee (IT).

   

Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδιάστηκε ένα πρωτοποριακό  διδακτικό υλικό με μία νέα μεθοδολογία: Εκτός από τα παραδοσιακά διδακτικά βοηθήματα όπως τα βιβλία και τα λεξικά, η μέθοδος διδασκαλίας, για παιδιά και ενηλίκους, προβλέπει την χρήση πολυμέσων για την διδασκαλία με μία ειδική ιστοσελίδα και ένα διδακτικό λογισμικό διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρουμε μία ολοκληρωμένη μέθοδο διδασκαλίας της Γκρίκο σε όλα τα επίπεδα, προσιτή και εύκολη, όχι μόνον για τα για τα παιδιά αλλά και για τους ενηλίκους.

 

Η διαθεσιμότητα του σύγχρονου διδακτικού υλικού καθώς και το ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης  είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά του προγράμματος για να ενισχυθεί η συνείδηση της πολιτιστικής και ιστορικής αξίας της Γκρίκο για τους ενδιαφερόμενους πληθυσμούς που μπορεί και πρέπει να διασωθεί.

 

Το πρόγραμμά μας/το εκπαιδευτικό υλικό:  

 • Γλώσσα και Γραμματική Γκρίκο για παιδιά (6-15 ετών): Επίπεδα A1-A2; B1-B2; Γ1-Γ2

 • Γλώσσα και Γραμματική Γκρίκο για ενηλίκους: Επίπεδα A1-A2; B1-B2; Γ1-Γ2

 • Λεξικό: Γκρίκο-Ελληνικά- Ιταλικά

Οι στόχοι μας και ο σκοπός μας:

 • Η προβολή και η αξιοποίηση της Μειονοτικής γλώσσας Γκρίκο. 

 • Η προβολή της γλωσσικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ποικιλότητας διαμέσου της διάδοσης μιας μειονοτικής γλώσσας στις περιοχές όπου ομιλείται.

 • Η προβολή και η προώθηση της γλωσσικής και πολιτιστικής ποικιλομορφίας διαμέσου της προβολής μιας μειονοτικής γλώσσας και η κοινωνιολογική και πολιτιστική επίδρασή της στις περιοχές όπου ομιλείται.

 • Βελτίωση των εκπαιδευτικών πόρων όλων των φορέων που ενδιαφέρονται για την διδασκαλία της Γκρίκο.

 • Παραγωγή μιας πρωτοποριακής διδακτικής μεθόδου που προκύπτει από την σύνθεση παράδοσης και τεχνολογίας

 • Βελτίωση της χρήσης των ICT στον τομέα της εκπαίδευσης, αυξάνοντας το ενδιαφέρον, τα κίνητρα και την εκμάθηση της ομάδας-στόχου (συμπεριλαμβανομένων των μαθητών).

Οι δράσεις μας:

 • Ανάπτυξη μιας ειδικής διαδικασίας διδασκαλίας (διαμέσου ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών) και διδακτικού υλικού για την διδασκαλία της Γκρίκο.

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδας για την Γκρίκο και μία πλατφόρμα e-learning για την δωρεάν πρόσβαση στο διδακτικό υλικό και πληροφορίες σχετικές με τα μαθήματα και τα προγράμματα.

 • Μαθήματα για παιδιά και ενηλίκους

 • Σεμινάρια και πολιτιστικά εργαστήρια σχετικά με την Γκρίκο

 • Συνεργασία με τα σχολεία και τους ελληνόφωνους δήμους του Σαλέντο.

Ομάδες στόχοι:

 • Μαθητές και εκπαιδευτικοί των σχολείων των ελληνόφωνων περιοχών

 • Ενήλικες κάτοικοι της Grecìa Salentina

 • Δήμοι της Grecìa Salentina

 • Πανεπιστήμια: Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού. 

 • Ελληνικές Κοινότητες και Ελληνικά Πολιτιστικά Κέντρα της Ιταλίας όπου διδάσκεται η Νέα Ελληνική γλώσσα.

 • Γενικώς όλα τα άτομα που ενδιαφέρονται να μάθουν και να εμβαθύνουν την γνώση της Γκρίκο, αυτής της πολύτιμης ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ενός λαμπρού παρελθόντος που όλοι έχουμε το χρέος να διαφυλάξουμε και να διαβιβάσουμε στις επόμενες γενιές..

  Ισαβέλλα Οζταστσιάν Μπερναρντίνι ντ'Αρνεζάνο. Καθηγήτρια Νεοελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Λέτσε της Ιταλίας και Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών και Γλωσσομάθειας «Δημήτρης Γλάρος».

   

 

 
      αριθμός επισκεπτών