Σύγχρονα θέματα
"παιδεία"


ΙΔΡΥΜΑ «ΜΟΡΦΩΣΙΣ  ΝΕΟΛΑΙΑΣ»

Ν.Π.Ι.Δ / Π.Δ 51/1975

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15 (7ος ) ΑΘΗΝΑ 105 52

 

 

Το ίδρυμα «Μόρφωσις Νεολαίας» (ιδρυτής Στέφανος Βασιλάκος) ανακοινώνει, ότι σε συνεργασία με το Δήμο Ζίτσας θα απονείμει τα ετήσια χρηματικά έπαθλα και βραβεία στους απόφοιτους δικαιούχους μαθητές των ακριτικών σχολείων Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας και των 1ου Λυκείου Ιωαννίνων, Σχολής Βελλάς και σχολείο Κόντσικας , την Κυριακή 1 Αυγούστου 2010 και ώρα 11η πρωινή, στο Πνευματικό Κέντρο της έδρας του Δήμου Ζίτσας. Όλοι οι δικαιούχοι πρωτεύσαντες μαθητές έχουν ειδοποιηθεί με ταχυδρομική επιστολή.

Στην εκδήλωση συμμετέχει και το μουσικό σχολείο Ιωαννίνων

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

   

 
      αριθμός επισκεπτών