Σύγχρονα θέματα
"παιδεία"  

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

66ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

(ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ)

 

Η Σύνοδος Πρυτάνεων διαπιστώνει ότι στο διάστημα που μεσολάβησε από την Έκτακτη Σύνοδο του Λαυρίου μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία ουσιαστική μεταβολή στις θέσεις του Υπουργείου για τα Πανεπιστήμια. Ως εκ τούτου, διατηρεί τις θέσεις και τις συγκεκριμένες προτάσεις της όπως αυτές καταγράφηκαν στις αποφάσεις του Λαυρίου για όλα τα κρίσιμα θέματα διοίκησης και λειτουργίας των ελληνικών Πανεπιστημίων. Επίσης, εκτιμά ότι η πολιτεία δεν έλαβε υπόψη της και δεν αξιοποίησε το σύνολο των θεσμικών φορέων στο πλαίσιο του διαλόγου που διεξάγεται στο ΕΣΥΠ και προτείνει την άμεση ενεργοποίηση του ΣΑΠΕ ως αρμοδίου οργάνου να εκφέρει την άποψη των Πανεπιστημίων στο διάλογο.

 

Η Σύνοδος Πρυτάνεων επισημαίνει την έντονη και συστηματική απαξίωση των Πανεπιστημίων που επιχειρείται μέσω εγκυκλίων του ΥΠΔΒΜΘ και οι οποίες έχουν οδηγήσει στην αναστολή λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, χορήγησης υποτροφιών του ΙΚΥ, εξελίξεων μελών ΔΕΠ και  της χρηματοδότησης της έρευνας. Υπό αυτές τις συνθήκες και σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό η Σύνοδος κατανοεί την εντεινόμενη τάση για συνταξιοδότηση ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού. Δεν κατανοεί όμως την άρνηση της Πολιτείας για την αναπλήρωση των θέσεων με επίκληση της ρύθμισης του μνημονίου ένα προς πέντε.

 

Η Σύνοδος Πρυτάνεων εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τη διασφάλιση της  λειτουργίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων και ιδιαίτερα των Περιφερειακών λαμβάνοντας υπόψη την εκκρεμότητα διορισμού 800 περίπου μελών ΔΕΠ, τη δραματική μείωση των συμβασιούχων διδασκόντων με βάση το Π.Δ 407/80 καθώς και την αναστολή των διορισμών ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικών υπαλλήλων.

 

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων επισημαίνει, επίσης, ότι σειρά προβλημάτων όπως η αναστολή της λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων, της επικαιροποίησης των οργανισμών, της διοικητικής αναδιάρθρωσης και της εν γένει ανάπτυξής τους, με πρόσχημα την κατάθεση του νέου νόμου,  σε συνδυασμό με τη μείωση κατά 40%  του τακτικού προϋπολογισμού και κατά 60% του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, οδηγεί τα Πανεπιστήμια σε ασφυξία.

 

Παρόλα αυτά το ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο αντιστέκεται και επιμένει να εκπαιδεύσει τη νέα γενιά  δημιουργώντας της θετικές προοπτικές εκπαίδευσης και απασχόλησης ενώ παράλληλα παράγει ποιοτική έρευνα συμβάλλοντας στο 70% της έρευνας στην Ελλάδα και χρηματοδοτώντας από τις ερευνητικές του δραστηριότητες, πολλές φορές έως και κατά 40% τη λειτουργία των Πανεπιστημίων.

 

Αυτή τη Συλλογική Αριστεία και την κοινωνική προσφορά του Δημόσιου Πανεπιστημίου, όχι μόνο δεν την ενισχύει η Πολιτεία αλλά και την απορυθμίζει. Παράλληλα δημιουργεί προβλήματα κατά την προεργασία του εθνικού πλαισίου προσόντων εξισώνοντας πτυχία διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης. Δεν διασφαλίζει επίσης τους όρους ώστε η δυναμική ερευνητική παραγωγή των Πανεπιστημίων να συνεισφέρει καινοτομία στην ανάπτυξη της χώρας.

 

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της για τη συνέχιση της λειτουργίας και την αναβάθμιση των Ελληνικών Πανεπιστημίων καλεί την Πολιτεία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και, τηρώντας την κείμενη νομοθεσία και το Σύνταγμα, να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των Πανεπιστημίων και τη δίκαιη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Η λειτουργία του Δημόσιου Πανεπιστημίου δεν μπορεί να ανασταλεί στο όνομα καμίας μεταρρύθμισης.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

(ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΣΥΛΟ)

 

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων εκτιμά ότι το υπάρχον νομικό πλαίσιο για το Πανεπιστημιακό Άσυλο ανταποκρίνεται στην ακαδημαϊκή ελευθερία και λειτουργία των Πανεπιστημίων. Η ανάδειξή του σε  πρόβλημα επιχειρείται κάθε φορά ώστε να καλύψει το πολιτικό έλλειμμα αντιμετώπισης χρόνιων και εντεινόμενων κοινωνικών προβλημάτων και να στοχοποιήσει το δημόσιο Πανεπιστήμιο. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι η διαχείριση της κρίσης στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών έγινε απόλυτα επιτυχώς από τις πρυτανικές αρχές του  και τον προεδρεύοντα της Συνόδου των Πρυτάνεων υπέρ του δημοσίου συμφέροντος το οποίο υπηρετούμε. Το εκάστοτε προεδρείο της Συνόδου θέτει τις υπηρεσίες του στη διάθεση κάθε πανεπιστημίου για την αντιμετώπιση ανάλογης κρίσης. Επιπλέον η Σύνοδος των πρυτάνεων καταγγέλλει την προχθεσινή τρομοκρατική βομβιστική επίθεση στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενέργεια η οποία στρέφεται και κατά των φοιτητών και στοχοποιεί το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

(ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

 

Η σίτιση εντάσσεται στην κοινωνική διάσταση της λειτουργίας των Πανεπιστημίων.

Σήμερα, η οικονομική ασφυξία που έχει προκαλέσει στα Πανεπιστήμια η πολιτική της λιτότητας, καθιστά αδύνατη την κάλυψη των πραγματικών αναγκών τους σε ό,τι αφορά τη σίτιση του αυξανόμενου αριθμού των οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών. Καλείται η Πολιτεία να παράσχει πρόσθετη χρηματοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε Πανεπιστημίου.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ)

 

Η 66η Σύνοδος Πρυτάνεων αποδέχεται την εισήγηση των Σχολών και Τμημάτων Τέχνης.

Διεκδικεί από το Υπουργείο Παιδείας Ρύθμιση στο νέο νόμο για την Παιδεία, βασισμένη στο πνεύμα του Π.Δ. 123 και  ΠΔ 187/1996, με βάση το οποίο λειτούργησαν μέχρι τώρα οι σχολές Τέχνης.

Μέχρι τη νομοθετική ρύθμιση, διεκδικεί από το Υπουργείο την ενεργοποίηση μεταβατικών διατάξεων που θα επεκτείνουν την ισχύ του ΠΔ 123και ΠΔ 187/1996.

Επίσης, επιθυμεί τη συνέχιση των διαδικασιών εκλογής μελών ΔΕΠ για όσες αιτήσεις εκλογής υποβλήθηκαν μέχρι την 31 Αυγούστου του 2010 (ημερομηνία λήξης του Π.Δ. 123)  προκειμένου να προχωρήσει ομαλά η στελέχωση με νέα μέλη ΔΕΠ και οι εξελίξεις των υπηρετούντων.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

(ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

 

Η Σύνοδος εκφράζει την ανησυχία της για την εντεινόμενη προσπάθεια απαξίωσης και κατασυκοφάντησης των Πανεπιστημίων και των Πρυτανικών Αρχών, όταν μάλιστα οι ενέργειές τους στοχεύουν την εξοικονόμηση πόρων και την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των προηγούμενων Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η Σύνοδος εκφράζει την εμπιστοσύνη της και συμπαρίσταται στις τέως Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι οποίες, ανταποκρινόμενες στο ύψος των περιστάσεων, εκτέλεσαν το καθήκον τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

(ΓΙΑ ΤΟ Π.Δ. 113/2010)

 

Η εφαρμογή του ΠΔ 113/2010 από 1/1/2011 δημιουργεί σοβαρά προβλήματα λειτουργίας.

Ζητούμε την αναστολή της εφαρμογής του για δύο μήνες τουλάχιστον, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα προσαρμογής του διοικητικού μηχανισμού των Πανεπιστημίων.

 

  

 
      αριθμός επισκεπτών