Σύγχρονα θέματα
"περιβάλλον"


Γεωτεχνικοί ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Πήραμε την πρωτοβουλία να μετέχουμε στις εκλογές του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου με στόχο να αναδείξουμε την τεράστια σημασία του θέματος των υδρογονανθράκων και να πείσουμε επιστημονικά το τοπικό Παράρτημα ώστε να εναντιωθεί στις σχεδιαζόμενες εξορύξεις.

Επιζητούμε να ανοίξουμε δημιουργικά την συζήτηση στον κλάδο και την κοινωνία, προσπαθούμε να αρθρώσουμε έναν επιστημονικά ανεξάρτητο και ακηδεμόνευτο λόγο, που θα τροφοδοτείται και θα τροφοδοτεί τον αγώνα όλων μας και θα αντιτίθεται στον επικοινωνιακό ορυμαγδό του Υπουργείου με εγκυρότητα και προτάσεις καθώς η απειλή των εξορύξεων για την περιοχή μας είναι θανάσιμη...

Επιδιώκουμε την ενότητα όλων των γεωτεχνικών ανεξάρτητα παρατάξεων στο κρίσιμο αυτό θέμα, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα τα όσα ενδεχομένως μας χωρίζουν.

Σήμερα η κλιματική αλλαγή, η καταστροφή των υδάτινων πόρων και η εξάντληση των οικοσυστημάτων απειλούν τη ζωή στον πλανήτη και εντείνουν τις κοινωνικές ανισότητες. Ενώ η συνθήκη του Παρισιού δεσμεύει την παγκόσμια πολιτική τάξη για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα σηματοδοτώντας το τέλος της «πετρελαϊκής εποχής», ενώ στις γειτονικές χώρες μαίνονται οι γεωπολιτικές συγκρούσεις και οι πόλεμοι για τους υδρογονάνθρακες, προκαλώντας κύματα προσφύγων και στερώντας χιλιάδες από τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα - ακόμη και από την ίδια τους τη ζωή…

Η χώρα μας και η περιοχή Ηπείρου και Ιονίου επιχειρείται να δεσμευτεί για δεκαετίες σε μια βαριά βιομηχανική δραστηριότητα που αντιτίθεται στην αειφορία του πρωτογενή τομέα αυξάνοντας τελικά νομοτελειακά την ανεργία, δηλητηριάζοντας τα μοναδικά παγκόσμια πλεονεκτήματα του τόπου μας στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων διατροφής.

Επιδιώκουμε την γρήγορη στροφή στην αγροτική δραστηριότητα χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος (άνθρακα, αζώτου, γεωργικών & κτηνιατρικών φαρμάκων) με έμφαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ηπείρου και του Ιονίου, με ένα ανεπτυγμένο πρωτογενή τομέα, συνυφασμένο με τον τρόπο ζωής και την κουλτούρα της περιοχής όπου ο ρόλος μας ως γεωτεχνικών θα είναι:

1) Να σχεδιάσουμε μαζί με τους παραγωγούς την ενεργειακή στροφή γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας σε ένα πρότυπο τοπικής αειφορίας βασισμένο στην αυτάρκεια αντίθετα με τη βιομηχανικού τύπου αγροτική παραγωγή και τη μονοκαλλιέργεια των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων και του αποκλειστικά εξαγωγικού προφίλ

2) Να δρομολογήσουμε την απεξάρτησή του κλάδου από τα ορυκτά καύσιμα, συμβάλοντας στην αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας π.χ. με αξιοποίηση των ζωϊκών υποπροϊόντων και αποβλήτων πτηνο - κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μονάδων βιοαερίου / κόμποστ μικρής έως μεσαίας κλίμακας οργανικά συνδεδεμένες με την πρωτογενή παραγωγή, με την ορθή περιβαλλοντική και διατροφική διαχείριση, με ΑΠΕ μικρής κλίμακας (π.χ. φωτοβολταϊκά στις αγροτικές εγκαταστάσεις) με γνώμονα τη συμπληρωματικότητα με τις τοπικές δραστηριότητες και όχι μόνο το κέρδος.

3) Να προωθήσουμε την ποιοτική γεωργοκτηνοτροφία και αλιεία μικρής κλίμακας και τα προϊόντα τους με δραστηριότητες τοπικής εμβέλειας και μικρής χωρικής κλίμακας συνυφασμένες με τη ζωή των ορεινών και νησιωτικών οικισμών της περιοχής, υλοποιώντας ρεαλιστικά σχέδια ανάσχεσης της εγκατάλειψης τους

4) Να δημιουργήσουμε κλειστά δίκτυα παραγωγής-διακίνησης-κατανάλωσης, χωρίς μεσάζοντες, με στόχο την ενδυνάμωση της απασχόλησης με βάση την αειφορία, την προστασία των υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων), την προστασία των μοναδικών τοπίων της περιοχής και της βιοποικιλότητας.

5) Να υλοποιήσουμε σχέδια δράσης για την διατήρηση & αποκατάσταση των παραγωγικών αγροτικών τοπίων με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα και τις ενεργειακές και χημικές εισροές, για την παραγωγή τοπικών πιστοποιημένων ποιοτικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.α.)

6) Να δρομολογήσουμε την διάσωση, προστασία, διατήρηση και εκ νέου διάδοση των τοπικών γενετικών πόρων. Οι ντόπιες φυλές ζώων και ποικιλίες φυτών όχι μόνο είναι ανθεκτικές και προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες, αλλά σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές τεχνικές παραγωγής προσδίδουν και εξασφαλίζουν τη μοναδικότητα των παραγόμενων προϊόντων.

7) Να στηρίξουμε τη δημιουργία και την προβολή μικρών οικογενειακών ή συνεταιριστικών τυροκομείων που θα πωλούν τα προϊόντα τους απευθείας σε επισκέπτες, όπως και καταλυμάτων και χώρων εστίασης που θα προβάλουν τα ιδιαίτερα προϊόντα και την τοπική κουζίνα.

Στην Ήπειρο και το Ιόνιο με την τεράστια γεωλογική, κλιματική, οικολογική και τοπιακή ποικιλία, όπου σε 1 ώρα (σύντομα ελπίζουμε με το τρένο ή με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο) φτάνει κανείς από την θάλασσα μέχρι τα ορεινά και από τις πασίγνωστες σαρδέλες της Πρέβεζας και τα εσπεριδοειδή της Άρτας μέχρι τα τυριά του Μετσόβου μπορούμε:

  • να γίνουμε ο «πράσινος μπαχτσές» της Ελλάδας, με την αλιεία και την γεωργοκτηνοτροφία αφενός να καλύπτει ποιοτικά και φτηνά μεγάλο μέρος των τοπικών αναγκών, συνδεδεμένη με τοπικό ποιοτικό τουρισμό μικρής κλίμακας και αφετέρου να διαμορφώνει ένα περιβαλλοντικά και κοινωνικά  ισορροπημένο εξαγωγικό προφίλ προς την υπόλοιπη χώρα και το εξωτερικό. 

  • να μην γίνουμε ο σκουπιδότοπος των παγκόσμιων πετρελαϊκών συμφερόντων, να προστατεύσουμε την περιοχή μας από τους παγκόσμιους οικονομικούς ανταγωνισμούς, να ζήσουμε με ειρήνη, ασφάλεια, και σεβασμό στη δημόσια υγεία, τη φύση και το πολιτισμικό κεφάλαιο που κληρονομήσαμε.

  • Επιζητούμε ρεαλιστικές βιώσιμες λύσεις με βάση την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της πρωτογενούς παραγωγής και του κλάδου της μεταποίησης των προϊόντων της. Επιζητάμε ο ραγδαία αναπτυσσόμενος τουρισμός να συνδεθεί αρμονικά με τον τοπική ποιοτική παραγωγή και έναν υγιή πρωτογενή τομέα χωρίς να τον καταπνίξει αλλάζοντας το κοινωνικό προφίλ των νησιών του Ιονίου και της Ηπείρου με την μονοκαλλιέργεια του μαζικού τουρισμού και του στρεβλού επιδοτούμενου «αγροτουρισμού».

Το όραμά μας συνοπτικά είναι η στήριξη και η επιστροφής των νέων στα χωριά, με αγροτικές δραστηριότητες που θα είναι χαρούμενοι και περήφανοι να ασκούν, με παραχώρηση εγκαταλειμμένων κτηρίων για ανακατασκευή από νέους των πόλεων και ομάδες συνεταιρισμένων παραγωγών, με αποκεντρωμένες μικρές μονάδες παραγωγής, αρμονικά ενσωματωμένες στο τοπίο, στο πολιτιστικό και περιβαλλοντικό πρότυπο της περιοχής, με προστατευόμενες περιοχές και εθνικά πάρκα, με τοπικά δίκτυα διακίνησης των προϊόντων και σύνδεσή τους με το (αγρο)-τουρισμό και την περιήγηση, με την ανάδειξη του πολιτισμικού πλούτου και την δημιουργία αποκεντρωμένων κοινωνικών υποδομών, με προγράμματα επαναποίκησης της υπαίθρου και όχι την πλήρη εγκατάλειψη της στις καταστροφικές επιπτώσεις των εξορύξεων που επιδιώκουν οι πετρελαϊκές εταιρείες.

ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΤΩΡΑ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ!

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ !

ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΟΝΙΟ Ο ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ !

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΤΕΙΤΕ

ΚΑΙ ΔΙΩΞΤΕ ΤΙΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΑΠΟ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟ !

  Γεωτεχνικοί ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων σε pdf

   

   

  
      αριθμός επισκεπτών