Σύγχρονα θέματα
"περιβάλλον"


Να αποσυρθεί ο Αντι-Περιβαλλοντικός Νόμος

Withdrawal of the Anti-Environmental Law

Αναδημοσίευση από  Change.org         

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» που η κυβέρνηση ετοιμάζεται πυρετωδώς  να φέρει προς ψήφιση σε μια πρακτικά κλειστή βουλή λόγω καραντίνας, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να περάσει γιατί:


  

 

1. Καταργεί την ουσία της προστασίας των περιοχών Natura 2000

2. Εκθέτει σε κίνδυνο τις προστατευόμενες περιοχές, καταργώντας την αυτοτέλεια των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) 

3. Επιτρέπει την καταστροφή του περιβάλλοντος στο όνομα των κατά βούληση επενδυτικών σχεδίων, εκχωρώντας τον έλεγχο των μελετών (ΜΠΕ) σε ιδιώτες και επιβάλλοντας ασφυκτικές προθεσμίες για γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών

4. Προωθεί την αλόγιστη επέκταση των βιομηχανικών ΑΠΕ, κυρίως των αιολικών, που έχουν ήδη προκαλέσει υποβάθμιση του περιβάλλοντος και οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών για την εξασφάλιση υπερκερδών των επενδυτών

5. Νομιμοποιεί τα αυθαίρετα εντός δασικών εκτάσεων  και κατά περίπτωση εντός υγροτόπων και ρεμάτων

6. Απλοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων και δε λαμβάνει μέτρα κατά της υποβάθμισης των ρεμάτων από την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών και βιομηχανικών λυμάτων μέσα σε αυτά

7. Παραβιάζει Συνταγματικές διατάξεις, Ευρωπαϊκές οδηγίες και Διεθνείς συμβάσεις


 

 

 

Η τρέχουσα οικουμενική κρίση υποδεικνύει  την άμεση ανάγκη αλλαγής πλεύσης στη διαχείριση του περιβάλλοντος:  Πρέπει να φροντίσουμε για τη διατήρηση, την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, κι όχι να επιτρέπουμε στις κυβερνήσεις να θυσιάζουν το περιβάλλον στο βωμό εφήμερων οικονομικών συμφερόντων. Το πολυνομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» κινείται σαφώς στη δεύτερη κατεύθυνση.

Λαμβάνοντας  υπόψη  μάλιστα ότι έρχεται  προς ψήφιση εν μέσω μιας πρωτόγνωρης κατάστασης όπου οι πολίτες δεν έχουμε  δικαίωμα να ασκήσουμε τα στοιχειώδη συνταγματικά/δημοκρατικά μας δικαιώματα, να καλέσουμε συσκέψεις/συνελεύσεις, να συνεδριάσουν τα συλλογικά μας όργανα, να καλέσουμε συγκεντρώσεις κλπ , η όλη διαδικασία ψήφισης ενός σημαντικότατου για όλα τα περιβαλλοντικά  ζητήματα νομοσχεδίου μόνο αντιδημοκρατική μπορεί να χαρακτηριστεί.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, απαιτούμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» στο σύνολό του.

   

  

   

 * Υπογράφουμε ενάντια στο  περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο εδώ:
http://chng.it/dBX8Y9hm

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ:


  

   

1.  Καταργεί την ουσία της προστασίας των περιοχών Natura 2000. Ορίζει  χρήσεις γης που τις καθιστούν επέκταση του αστικού χώρου,  καθορίζοντας 4 κλιμακούμενες ζώνες προστασίας  και δίνοντας έτσι τη δυνατότητα βαρέων επενδυτικών δραστηριοτήτων (πχ εξορύξεις), τουριστικής/εμπορευματικής «αξιοποίησής» τους και δημιουργίας μη αναγκαίων υποδομών μέσα σε αυτές (δρόμων, κτιρίων κλπ) .

2. Εκθέτει σε κίνδυνο τις προστατευόμενες περιοχές, καταργώντας την αυτοτέλεια των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ).  Υποβαθμίζονται οι ΦΔΠΠ που ήταν ανεξάρτητοι επιστημονικοί/περιβαλλοντικοί  φορείς, επόπτευαν τις προστατευόμενες περιοχές και γνωμοδοτούσαν για τα σχέδια διαχείρισης των ΠΠ και τυχόν δραστηριότητες μέσα σε αυτές. Δημιουργεί μία δύσκαμπτη διαχείριση, συρρικνώνοντας τον αριθμό τους, υποβαθμίζοντάς τους και αυξάνοντας την έκταση των περιοχών που εποπτεύουν. Οι αρμοδιότητές τους συγκεντρώνονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, καταργώντας έτσι την αυτοτέλειά και την αποτελεσματικότητά τους.

3. Επιτρέπει την καταστροφή του περιβάλλοντος στο όνομα των κατά βούληση επενδυτικών σχεδίων, εκχωρώντας τον έλεγχο των μελετών (ΜΠΕ) σε ιδιώτες και επιβάλλοντας ασφυκτικές προθεσμίες για γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών. Καθιερώνει το θεσμό του «ιδιώτη αξιολογητή»  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ), μετατρέποντας την όλη διαδικασία της αδειοδότησης σε αδιαφανή και διάτρητη. Μειώνει ασφυκτικά τις προθεσμίες των γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών και, χωρίς να τους δίνει τα απαραίτητα εργαλεία για να τις καταρτίζουν, καθιστά το ρόλο τους διακοσμητικό. ·   

4. Προωθεί την αλόγιστη επέκταση των βιομηχανικών ΑΠΕ, κυρίως των αιολικών, που έχουν ήδη προκαλέσει υποβάθμιση του περιβάλλοντος και οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών για την εξασφάλιση υπερκερδών των επενδυτών.  Η κατάργηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και οι υπόλοιπες “διευκολύνσεις” υπέρ των βιομηχανιών ΑΠΕ (και όχι μόνο), καθιστούν στην πράξη άνευ σημασίας την εξαγγελθείσα εδώ και δύο χρόνια αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου, που θα έπρεπε να  έχει ξεκινήσει πριν από την εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις προστατευόμενες περιοχές.


  

  

   

5. Νομιμοποιεί τα αυθαίρετα εντός δασικών εκτάσεων  και κατά περίπτωση εντός υγροτόπων και ρεμάτων. Επαναφέρει τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων («οικιστικών πυκνώσεων») για 30 χρόνια, που έχει απορριφθεί από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Επιπλέον, με την διατήρηση αυθαίρετων και καταπατήσεων στα ρέματα αυξάνει τον πλημμυρικό κίνδυνο και καθιστά “απαραίτητα” τα έργα διευθέτησης των υδατορεμάτων.

6. Απλοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων και δε λαμβάνει μέτρα κατά της υποβάθμισης των ρεμάτων από την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών και βιομηχανικών λυμάτων μέσα σε αυτά. Δε διασφαλίζει την αποφυγή των παράνομων εκφορτώσεων αποβλήτων σε ρέματα και άλλους δημόσιους/ιδιωτικούς χώρους, που τα τελευταία χρόνια έχουν μετατρέψει όλες τις περιαστικές  περιοχές σε απέραντες  χωματερές. Καταργεί τη άδεια μεταφοράς αποβλήτων, αντικαθιστώντας την από μια απλή εγγραφή σε ένα μητρώο. Δεν λαμβάνει μέτρα ελέγχου/κυρώσεων για παράνομη διάθεση λυμάτων σε ρέματα. 

7. Παραβιάζει Συνταγματικές διατάξεις, Ευρωπαϊκές οδηγίες και Διεθνείς συμβάσεις.  Ενδεικτικά: άρθρο 24 του Συντάγματος, Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την Προστασία Οικοτόπων και Ειδών 92/43/ΕΟΚ, για την προστασία των άγριων Πτηνών 2009/147/ΕΚ, για τα Νερά 2000/60, για την Θαλάσσια Στρατηγική στη Μεσόγειο 2008/59,  Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ για τους Υγροτόπους,  Συνθήκη της Βαρκελώνης για την Προστασία της Μεσογείου.

 

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ (Η λίστα είναι δυναμική. Μπορείτε αν επιθυμείτε να προσθέσετε τη συλλογικότητά σας, δηλώνοντάς το στο amesi.aposyrsi@gmail.com ):


 

 

 
 • Δασαμάρι S.O.S., ανεξάρτητη πρωτοβουλία πολιτών /

 • Διαδημοτική Επιτροπή για την προστασία του Υμηττού /

 • Δίκτυο "Μεσοχώρα - Αχελώος SOS" /

 • Δίκτυο Πολιτών για τη Διάσωση του Ρέματος Πικροδάφνης /

 • Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων /

 • Δυτικό Μέτωπο /

 • Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Ηλιούπολης /

 • Εξωραϊστικός Σύλλογος «Νηρέας» (Ραφήνα) /

 • Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή /

 • Ευρεία Επιτροπή για την Υπεράσπιση του Ελληνικού /

 • ΙΛΙΣ-ΣΟΣ /

 • Ινστιτούτο Ελληνικών Μύλων (ΙτΕΜ) /

 • Καθαρός Καλαμάς /

 • Κέντρο Βιωσιμότητας και Περιβαλλοντικής Προστασίας ΒΑ Αττικης /

 • Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας /

 • Κίνηση Πολιτών για την Πειραϊκή /

 • Κινηση Πολιτων Χορτιατη /

 • Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης - ΚΙΠΗ /

 • Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού - Ακ Πλάτωνα – Σεπολίων /

 • Λιμάνι φιλικό στην πόλη (Πειραιάς) /

 • Μικρογεωγραφίες /

 • Νομαδική Αρχιτεκτονική /

 • Οικολογικό Δίκτυο /

 • Ομάδα πολιτών για την διάσωση του υγροβιότοπου του Κολοβρέχτη (Εύβοια) /

 • Ομάδα Σώστε την Ήπειρο /

 • Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Αττικής - ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. Αττικής /

 • Ποδονίφτης SOS /

 • Ποδονίφτης ρε(ύ)μα κριτικής των καιρών και δράσης  /

 • Πρωτοβουλία Αγώνα Ζωγράφου /

 • Πρωτοβουλία για ένα λιμάνι που θα συμβιώνει αρμονικά με την πόλη (Ραφήνα) /

 • Πρωτοβουλία Ενάντια στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή /

 • Πρωτοβουλία κατοίκων Αθήνας για την προστασία των Αγράφων /

 • Πρωτοβουλία Πολιτών Λευκάδας ενάντια στις εξορύξεις  υδρογονανθράκων /

 • ΡΟΗ-Πολίτες υπέρ των Ρεμάτων / Σύλλογος Πολυδρόσου /

 • Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου /

 • Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας (ΣΠΠΕΝΚ) /

 • Σύλλογος Προστασίας του Αράχθου /

 • Φίλοι του Ερασίνου /

 • Φιλοπρόοδος Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Παραλίας Γραμματικού Αττικής – Σέσι «Ο Πάν» /

 •  Extiction Rebellion Hellas /

 • SOMA-Διάσπαρτο Ανοιχτό μουσείο Αττικής /

 • SOS ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΣ, Πρωτοβουλία Πολιτών Τριφυλίας ενάντια στις εξορύξεις Υ/ Α

   

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS :

Η δημόσια διαβούλευση, το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου “Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας” και τα σχόλια του κοινού

Λιάλιος. Γ, “Σταματήστε τις νομιμοποιήσεις”, Καθημερινή (4/3/2020)

Σύνοψη ΣτΕ 685/2019 Ολομ.: Οικιστικές πυκνώσεις.

Θέσεις - Προτάσεις του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) επί του σχεδίου νόμου “Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας”

Ψήφισμα από το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (18/3/2020)

“Περιβαλλοντικές οργανώσεις, μηχανικοί, πανεπιστημιακοί ενάντια στην «κατάργηση» της αδειοδότησης που προωθεί ο Χατζηδάκης”, TVXS (8/4/2020)

  

IMMEDIATE WITHDRAWAL OF THE ANTI-ENVIRONMENTAL LAW TITLED"MODERNISATION OF ENVIRONMENTAL LEGISLATION”


 

The bill, titled "Modernising Environmental Legislation", which the Greek government is feverishly preparing to bring to a vote in a practically closed parliament due to quarantine, should not be allowed to pass, because:

1. It essentially eliminates the protection of Natura 2000 sites

2. It abolishes the autonomy of the Protected Areas Management Bodies (PAMB)

3. It allows for the destruction of the environment in the name of investment projects at will, by consigning control of Environmental Impact Assessments (EIA) to private entities and by imposing tight deadlines for the required opinions/recommendations of the relevant public service departments

4. It promotes the reckless expansion of industrial Renewable Energy Sources (RES), especially wind, which have already caused environmental degradation and a financial burden on consumers to ensure excessive profits for investors

5. It legalises illegal construction in forestlands and in some cases, within wetlands and streams

6. It simplifies solid waste management procedures and does not take measures against the degradation/deterioration of streams from the uncontrolled disposal of urban and industrial waste within them

7. It violates Constitutional Provisions, European Directives and International Conventions

The current global crisis indicates the immediate need for a change of course in environmental management: We must ensure that the environment is maintained, protected and restored and not allow the goverments to sacrify the environment on the altar of ephemeral economic interests. The multi-bill "Modernisation of Environmental Legislation" is clearly moving in the second direction.

In view of the fact that it is coming to a vote in the midst of an unprecedented situation where as citizens we do not have the right to exercise our basic constitutional/democratic rights, to call for meetings/assemblies, to meet in our collective bodies, to invite rallies, etc. , the whole process of passing a very important bill on all environmental issues can only be classified as undemocratic.

For all the above reasons, we demand the immediate withdrawal of the bill entitled "Modernisation of Environmental Legislation" in its entirety.

 

 

FURTHER DETAILS FOR THE LAW:

1. It essentially eliminates the protection of Natura 2000 sites. It introduces land uses that will enable urban sprawl, by creating 4 “scalable” protection zones that allow large investment activities such as mining, tourist and commercial exploitation and unnecessary infrastructure within them.

2. It abolishes the autonomy of the Protected Areas Management Bodies (PAMB). The Protected Areas Management Bodies (PAMB), which were independent scientific/environmental bodies, supervised the protected areas and consulted on their management plans as well as any activities within them, are downgraded by this bill. The bill creates room for a stiff management, shrinking their numbers of these bodies, undermining them and increasing the extent of the areas they supervise. Their responsibilities are concentrated in the Ministry of the Environment, thus abolishing their independence and effectiveness.

3. It allows for the destruction of the environment in the name of investment projects at will, by consigning control of Environmental Impact Assessments (EIA) to private entities and by imposing tight deadlines for the required opinions/recommendations of the relevant public service departments. It establishes the institution of the "private evaluator" of the Environmental Impact Assessment (EIA), turning the whole licensing process into an opaque and perforated procedure. It tightens further the deadlines for the required opinions/recommendations of the pertinent public departments, without giving them the necessary tools to compile them, making their role decorative.

4. It promotes the reckless expansion of industrial Renewable Energy Sources (RES), especially wind, which have already caused environmental degradation and a financial burden on consumers to ensure excessive profits for investors. The abolition of the electricity generation permit from RES and the other "facilities" in favour of res industries (and beyond) render in practice irrelevant the announced revision of the Special Spatial Framework, which should have been initiated before the preparation of specific environmental studies for protected areas, is irrelevant.

5. It legalises illegal construction in forestlands and in some cases, within wetlands and streams. It restores the legalisation of "residential densities" that have been rejected by The Hellenic Council of State (Symvoulio tis Epikrateias), the Supreme Administrative Court of Greece. Moreover, by maintaining illegal construction and trespassing in the streams it increases the flood risk and makes canalisation "necessary" for water way projects.

6. It simplifies solid waste management procedures and does not take measures against the degradation/deterioration of streams from the uncontrolled disposal of urban and industrial waste within them. It does not ensure the avoidance of illegal unloading of waste in streams and other public/private spaces, which in recent years have turned all peri-urban areas into vast landfills. It abolishes the waste transfer permit, replacing it with a simple entry in a registry. It does not take measures for the illegal disposal of waste in streams.

7. It violates Constitutional Provisions, European Directives and International Conventions. Indicatively: Article 24 of the Greek Constitution, European Directives on the Protection of Habitats and Species 92/43/EEC, for the protection of wild birds 2009/147/EC, on Waters 2000/60, on the Marine Strategy in the Mediterranean 2008/59, Ramsar International Convention on Wetlands, Barcelona Treaty for the Protection of the Mediterranean.

    

THE ABOVE RESOLUTION IS SUPPORTED BY: 43 environmental movements and collectives. The list is dynamic, so if you wish to add your collective in the list, please declare it to amesi.aposyrsi@gmail.com

 

 

   

  
      αριθμός επισκεπτών