Σύγχρονα θέματα
"περιβάλλον"


ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


  

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και

των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών

 

6/12/2013

Διεθνής Ημέρα Βουνών, 11 Δεκεμβρίου 2013. «Greece from the Top», δράση προβολής ορεινών περιοχων της Ελλάδας καθώς και ευαισθητοποίησης για τη σημασία τους μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Visit Greece του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σε συνεργασία με το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε) του Ε.Μ.Π


 

Η 11η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε από το 2003 ως Διεθνής Ημέρα Βουνού, από τα Ηνωμένα Έθνη1. Αποτελεί μια ευκαιρία ώστε να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος για τη σημασία των ορεινών περιοχών στη ζωή μας, να εντοπίσει τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών και να αφυπνίσει συνεργασίες που θα οδηγήσουν σε θετικές αλλαγές για τις ορεινές περιοχές.

Μια τέτοια συνεργασία δημιουργήθηκε μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε) του Ε.Μ.Π για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών Ευρωπαϊκών πολιτισμών, με σκοπό την προβολή των ορεινών περιοχών της Ελλάδας καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω των κοινωνικών δικτύων, για τη σημασία των ορεινών περιοχών στη ζωή μας, την ανάγκη προστασία τους και της ολοκληρωμένης2 (οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισμικής και τεχνολογικής) τους ανάπτυξης.

Η Ελλάδα είναι μια από τις πιο ορεινές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την Αυστρία και την Σλοβενία, σε ποσοστό 77,9%, σύμφωνα με τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στοιχεία του 20013. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα βουνά καλύπτουν το 1/5 της επιφάνειας της γης και φιλοξενούν περίπου το 10-12% του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ πάνω από το μισό του πληθυσμού της γης εξαρτάται, άμεσα ή έμμεσα, από αυτά. Παράλληλα οι ορεινές περιοχές ανά τον κόσμο αποτελούν τον δεύτερο δημοφιλέστερο τουριστικό προορισμό μετά τις ακτές και τα νησιά, φιλοξενώντας το 15-20% του ετήσιου παγκόσμιου τουρισμού.

Νερό, τροφή, ενέργεια είναι τα βασικότερα φυσικά διαθέσιμα, με τα οποία οι ορεινοί όγκοι “τροφοδοτούν” τη ζωή στον πλανήτη. Το 80% των παγκόσμιων αποθεμάτων πόσιμου νερού, βρίσκεται στα βουνά. Παράλληλα, οι ορεινοί όγκοι αποτελούν σημαντικές κοιτίδες φυσικού πλούτου, καθώς είναι ιδιαίτερα πλούσιοι σε βιοποικιλότητα, σε δασικά και ορυκτά διαθέσιμα και παρέχουν επίσης υψηλής ποιότητας τοπικά προϊόντα. Ακόμη, στους απρόσιτους ορεινούς όγκους έχουν αναπτυχθεί αυτόχθονες τοπικοί πολιτισμοί, αρμονικά προσαρμοσμένοι στο μοναδικό παρθένο τοπικό φυσικό περιβάλλον, οι τεχνικές και πρακτικές επιβίωσης των οποίων αποτελούν πολύτιμο απόθεμα παραδοσιακής γνώσης και λαϊκής σοφίας για τις επόμενες γενιές. Η καθοριστική σημασία των βουνών για την ανθρώπινη ζωή είναι ταυτόχρονα οικονομική, πολιτική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτισμική. Εντούτοις, οι ορεινοί όγκοι και οι πληθυσμοί τους απειλούνται από μία σειρά κινδύνων, τόσο περιβαλλοντικών όσο και κοινωνικών.

Στόχος της δράσης «Greece from the Top» είναι να γίνει αντιληπτό στο ευρύ κοινό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εντός και εκτός των συνόρων ότι η χώρα μας δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα, δεν αποτελεί μόνο ένα καθιερωμένο καλοκαιρινό προορισμό, αλλά διαθέτει έναν τεράστιο φυσικό, γεωμορφολογικό, πολιτισμικό, ιστορικό ορεινό πλούτο με μοναδικούς ορεινούς προορισμούς διάσπαρτους σε όλη την επικράτεια για τους επισκέπτες της και τις τέσσερεις εποχές του χρόνου.

Η δράση «Greece from the Top» επικεντρώνεται στη διάχυση φωτογραφιών της ορεινής Ελλάδας (από όλες τις εποχές: τοπία, φυσικό περιβάλλον, πολιτισμικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία, μνημεία, μονοπάτια, δραστηριότητες στη φύση, παραδοσιακά επαγγέλματα, τοπικά προϊόντα, κοινωνική ζωή και παραδοσιακά δρώμενα, κόκ) από το λογαριασμό του Visit Greece στο Facebook και στο Pinterest. Ενημερωτικά και εκπαιδευτικά στοιχεία για τις όρεινες περιοχές της Ελλάδας θα συνοδεύουν το φωτογραφικό υλικό.

Παράλληλα θα ζητείται από το ίδιο το κοινό να μοιραστεί με τις σελίδες αυτές δικές του φωτογραφίες από την ορεινή Ελλάδα.

Η δράση “Greece from the Top” θα τρέχει όλη την εβδομάδα 9-15 Δεκεμβρίου 2013 και ο χρήστης που θα αναρτήσει τη φωτογραφία στο Facebook του Visit Greece με τα περισσότερα “likes” θα κερδίσει το λεύκωμα του Νίκου Πέτρου, «Ελλάδα: Η χώρα της ποικιλότητας» που εκδίδει η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης. Το λεύκωμα διατίθεται στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Ιστοσελίδα ΕΟΤ www.visitgreece.gr  

Facebook του Visit Greece: www.facebook.com/visitgreecegr  

Pinterest του Visit Greece: www.pinterest.com/visitgreecegr/

Ιστοσελίδα του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π): www.ntua.gr/MIRC

 

   

  
      αριθμός επισκεπτών