Σύγχρονα θέματα
"περιβάλλον"


Η Πόλη Συναντά το Δάσος

Αισθητικό Δάσος Ιωαννίνων

 

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου και την Τετάρτη 1 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δροσιάς Πεντέλης οργανώνει δύο εκδηλώσεις για το Αισθητικό Δάσος Ιωαννίνων.


Το Αισθητικό Δάσος Ιωαννίνων έκτασης 864 στρεμμάτων, είναι ένα από τα 19 Αισθητικά Δάση που υπάρχουν στη χώρα μας. Τα Αισθητικά Δάση είναι δάση με ιδιαίτερη αισθητική, υγιεινή και αναψυχική αξία, στα οποία επιβάλλεται η προστασία της αισθητικής και οικολογικής τους φυσιογνωμίας ώστε να καλύπτουν κυρίως ανάγκες υπαίθριας αναψυχής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων, βοηθάει στην οργάνωση των εκδηλώσεων, από το αρχείο μας και τα δύο κείμενα στο πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Το πρώτο αφορά μαρτυρία της πρώτης δενδροφύτευσης το 1928. Τα δασύλλια στους δυτικούς λόφους της πόλης, στο νησί, καθώς και στο Μιτσικέλι είναι τεχνητά, αποτέλεσμα των δενδροφυτεύσεων που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 1928-1936 με την εθελοντική εργασία μαθητών και πολιτών, υπό την εποπτεία του Δασαρχείου Ιωαννίνων. Σήμερα 80 χρόνια μετά, το όραμα του χαρισματικού Δασάρχη Θεοδωρόπουλου είναι πραγματικότητα. Οι τότε γυμνοί λόφοι είναι τα σημερινά δασύλλια που στολίζουν την πόλη μας. (Ηπειρωτικός Αγώνας, 28.11.1978)

Υποχρέωση όλων μας, με σεβασμό στον μόχθο αυτών που πριν 80 χρόνια τα δημιούργησαν, είναι η προστασία τους, η διατήρησή τους σε καλή κατάσταση και η βελτίωση της φυσιογνωμίας τους.

“Η προστασία του δασυλλίου και η διατήρηση της καθαριότητός του, πιστεύουμε ότι δεν είναι τόσο πρόβλημα εφαρμογής και τηρήσεως νόμων και απαγορευτικών διατάξεων, όσο συνειδητοποιήσεως εκ μέρους όλων των κατοίκων της πόλεως Ιωαννίνων, της αξίας και σημασίας του δασυλλίου στην διατήρηση της καθαρής ατμόσφαιρας της πόλεως και τις επιπτώσεις στην υγεία τους. Εάν οι ίδιοι οι Γιαννιώτες δεν αποφασίσουν να προστατέψουν το δασύλλιο και να το διατηρήσουν καθαρό, καμία υπηρεσία δεν μπορεί να τα πετύχει αυτά, όσα μέσα και προσωπικό κι αν διαθέσει.” αναφέρει ο Δασάρχης κ. Τουρλακίδης σε επιστολή του το 1981. (Πρωινός Λόγος, 05.03.1981)

Η συγκέντρωση πολλών ατόμων μέσα στο δάσος θα γίνει με προσοχή και υπευθυνότητα. Λόγω της θερινής περιόδου και των υψηλών θερμοκρασιών εφιστούμε την προσοχή όσων έρθουν, ενημερώνοντάς τους ότι θα απαγορεύεται το κάπνισμα κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Καλούμε όλους τους Γιαννιώτες να έρθουν να γνωρίσουν το δάσος από κοντά, μα και να βοηθήσουν στον καθαρισμό του.

Δείτε επίσης: Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων


  
      αριθμός επισκεπτών