Σύγχρονα θέματα
"περιβάλλον"


ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΜΠΑ

Πέμπτη 18 Μαρτίου, ώρα 19.00

 

Μετά από μια πρώτη σύσκεψη με σημαντική συμμετοχή, η Πρωτοβουλία πολιτών για την προετοιμασία ελληνικής συμμετοχής στη «Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Λαών για τη Κλιματική Αλλαγή και τα Δικαιώματα της Μητέρας-Γης» που θα διεξαχθεί στην Κοτσαμπάμπα της Βολιβίας στις 19-22 Απριλίου 2010, συγκαλεί δεύτερη ανοιχτή και διευρυμένη σύσκεψη την Πέμπτη 18 Μαρτίου, ώρα 19.00, στο αμφιθέατρο Μ318 του Πολυτεχνείου, που βρίσκεται στο κτίριο Μπουμπουλίνας, τρίτος όροφος. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τους οργανωτές της, στη Συνδιάσκεψη της Κοτσαμπάμπα έχουν ήδη εγγραφεί  πάνω από 5.000 εκπρόσωποι κάθε  λογής κοινωνικών κινημάτων, οικολογικών δικτύων, εργατικών και αγροτικών συνδικάτων και πολιτικών οργανώσεων από όλο τον κόσμο.

    

Περισσότερα για την «Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Λαών για τη Κλιματική Αλλαγή και τα Δικαιώματα της Μητέρας-Γης»

  
      αριθμός επισκεπτών