Ρήγας Βελεστινλής (Φεραίος)

"Κάλλιο  ’ναι μιας ώρας ελεύθερη ζωή
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή"
Μερικές ρήσεις του Ρήγα

Φωτογραφίες από το σπίτι του Ρήγα στη Βιέννη και αναμνηστική πλάκα
      αριθμός επισκεπτών